Skip to content
Ratkaisu Ennakoiva Kiinteistönhoito Tekoälyn Voima Automaattinen Raportointi Tekoälyllä Tuettu Viestintärajapinta Asiakkaita Tiimi Työpaikat Blogi Yhteystiedot
Ratkaisu

Miten se toimi

  • 720° on joustava ratkaisu, joka on helppo lisätä muiden rakennusautomaatiojärjestelmien rinnalle ja johon on helppo integroida eri antureita
  • Tarkka data tukee oikea-aikaista päätöksentekoa ja tarkasti kohdennettuja kunnossapitotoimenpiteitä, johtaen parempaan tilankäyttäjätyytyväisyyteen, alhaisempiin rakennuksen ylläpitokustannuksiin ja korkeampaan rakennuksen arvoon
  • 720° Analytiikka vertailee kiinteistöjä ja muuntaa miljardeja tietopisteitä arvoa lisääväksi tiedoksi
  • 720° Näyttö mahdollistaa erinomaisen viestinnän ja luottamuksen rakentamisen kiinteistöhallinnon ja vuokralaisten välillä

Maailman älykkäin ratkaisu sisäympäristön laadun parantamiseen

720° yhdistää tekoälyn ja huippuluokan sisäympäristön laatuosaamisen, ottaen myös huomioon organisaatiokäyttäytymiseen littyvät näkökohdat, parantaakseen sisäympäristöä kokonaisissa rakennusportfolioissa maailmanlaajuisesti.

Mitä voimme mitata?

Lämpöviihtyvyys
Lämpötila ja ilmankosteus vaikuttavat viihtyvyyteen, hyvinvointiin ja tuottavuuteen
CO2 ja Ilmanvaihto
Hiilidioksiditasot ovat hyvä indikaattori ilmanvaihdon toimivuudelle, ja hyvällä ilmanvaihdolla voidaan vaikuttaa yleiseen viihtyisyyteen
TVOC-tasot, hajut, materiaalipäästöt
Orgaaniset yhdisteet ovat joissakin tapauksissa parempi ilmanlaadun mittari kuin CO2-tasot ja ne voivat vaikuttaa viihtyvyyteen
Pienhiukkaset
Pienhiukkaset vaikuttavat hyvinvointiin eniten, ja niitä voidaan välttää hyvällä suodatuksella
Paine-ero
Paine-erolla voi olla on pitkäkestoisia vaikutuksia rakennuksen ilmanlaatuun
Melu ja puhe
Melua on välillä hankala valvoa, ja vaikka decibelit voivat kertoa melun voimakkuuden, on taajuus se mikä voi määrittää melun lähteen

720° ydinominaisuudet ja ennakoidut toiminnot

Ilmanvaihdon ohjaus
Ilmanvaihdon ohjaus ratkaisee monia haasteita CO2-tasoista paineistukseen
Lähdetunnistus
Epäpuhtauksien tunnistaminen ja poistaminen vaatii useimmiten vähemmän resursseja kuin ilmanvaihdon lisääminen
Avoimuus
Joskus haasteet vaihtelevat yksilöllisesti ja avoimuus helpottaa niiden kanssa toimimista
Lämmitys ja jäähdytys
Lämmitys ja jäähdytys ovat suurimpia ongelmia työpaikoilla, ja usein datan puute hankaloittaa haasteiden ratkaisemista
Suodatus
Pienhiukkasten suhteen sekä ulko-että sisätilojen valvominen auttaa ratkaisemaan suodatukseen liittyviä haasteita nopeasti
Resurssien mitoitus
Mitoita kulutuksesi vastaamaan kysyntää säästäen samalla kustannuksissa, ja sekä ympäristö että taloutesi kiittävät

Varaa demo

Ennakoiva tilannenäkymä

Ennakoiva huolto

Se mitä olet odottanut on viimein täällä: aidosti ennakoivaa huoltoa, ei hypeä, vain kovaa työtä vuosikymmenien kokemuksella.

Lue lisää

Mahdollistava tekoäly

Tekoälyn voima

Kehitämme maailmanluokan tekoälyä jonka avulla voimme yhdistää miljardien tietopisteiden datan yksinkertaisiksi ehdotuksiksi.

Lue lisää

Viestintä

Reaaliaikainen käyttöliittymä tilankäyttäjille

Saat vastaukset useimpiin kysymyksiin räätälöityjen käyttöliittymien kautta, jotka ovat kaikkien tilankäyttäjien käytettävissä sekä fyysisten että virtuaalisten näyttöjen kautta.

Lue lisää

Helppoa raportointia

Korkealaatuista raportointia automaattisesti

Raportit luodaan joko yksittäisistä rakennuksista tai kokonaisista portfolioista ja lähetetään joko tietyn aikataulun mukaan tai tapauskohtaisesti, jottei kiireisen johtajan tarvitse kirjautua järjestelmään joka kuukausi.

Lue lisää

Asiakkaat valitsevat meidät erinomaisen asiantuntemuksen vuoksi, jota olemme kerryttäneet pitkään oltuamme ensimmäinen vastaavanlainenratkaisu maailmassa

Väylä
Tilankäyttäjien tyytyväisyys nousi ja palautteen määrä väheni 720° käyttöönoton jälkeen. Tämän seurauksena sisäympäristöasioiden käsittelyyn käytettävän työajan määrä väheni toimitilojen palveluvastaavalla yli puolella.
Kymsote
Kymsoten tarjoamissa hoivatiloissa sisäympäristön laadulla on erityisen suuri painoarvo. Sisäympäristön laadun analysointi ja siitä viestintä on peruskorjauksen jälkeen hoitunut 720° Ratkaisun avulla. Henkilökunta saa nyt tietoa ja voi antaa helposti palautetta. Sisäympäristön hyväksi tehty työ pääsee esille, ja tilankäyttäjien luottamus on vahvistunut. ​
Verohallinto
Vaihtelevista olosuhteista johtuneet sisäilmaongelmat toivat Verohallinnon ja 720 Degreesin tiet yhteen. Helsingin toimisto- ja asiakaspalvelutilojen seurannasta alkanut sisäilmavalvonta on laajentunut sittemmin muihin paikkakuntiin.

Kysymykset ja vastaukset

Miten sisäilmanlaatua mitataan?

Sisäilman laadun mittaamiseen on monia tapoja. Anturit ovat yleistymässä ja nyt on olemassa jopa ISO-standardit edullisille antureiden kalibrointimenetelmille, joissa käytetään erilaisia ​​antureita, kuten NDIR ja PID, jotta saadaan vertailukelpoisia eri parametrien lukemia.

Miksi sisäilman laatu on tärkeää?

Ilmanlaadulla on valtava vaikutus mukavuuteen ja hyvinvointiin, se määrittelee sisäänhengittämämme hiukkaset ja tuntemukset, joita me ihmisinä koemme.

Kuka säätelee sisäilman laatua?

Ilmanlaatua säätelevät useimmissa maissa paikallisviranomaiset, työpaikoilla on paljon mukana myös työryhmät, joissa viime kädessä huomioidaan ja asetetaan etusijalle ihmisten yleinen mukavuus ja hyvinvointi.

Mikä sisäilman anturi on paras?

Markkinoilla on paljon erilaisia ​​monitoreja, joista suurin osa käyttää samoja pääkomponentteja, ja kyse on enemmänkin tiedon taajuudesta ja kalibroinnin laadusta. Tämän takia arvioimme jatkuvasti antureita ja valitsemme sopivimman käyttötapaukseen ja budjettiin mukaan.

Mikä aiheuttaa sisäilman epäpuhtautta?

Sisäilman epäpuhtauksien n voidaan nähdä tulevan sisätiloista tai sisätiloissa tapahtuvasta toiminnasta – kuten ruoanlaitosta tai siivouksesta, kun taas suuri osa sisäilman epäpuhtauksista on peräisin ulkoilmassa, ja tästä syystä sisäilma voi olla puhtaampaa kuin ulkona.

Miten voitte parantaa sisäilman laatua toimistoissa?

Toimistoympäristöt ovat hyvin erilaisia, ja useimmissa on jo ilmanvaihto, mikä on loistava lähtökohta. Seuraava askel on hallita rakennusta siten, että ilmanvaihtonopeudet, paine-erot ja epäpuhtauksien lähteet ovat kaikki hallinnassa ja optimoituja.

Onko sisäilman laatu parempi kuin ulkoilman?

Useimmissa tapauksissa hyvällä ilmanvaihdolla varustettu ja hyvin suodatettu sisäympäristö on parempi kuin ulkoilma, koska sisäilma otetaan ulkoilmasta, joka suodatetaan, mikä parantaa sisäilman laatua.

Kannaattaako ostaa ilmanpuhdistimia?

Riippuu ympäristöstä, hyvän ilmanvaihdon kanssa ei yleensä kannata hankkia toissijaista paikallista ilmanpuhdistinta, mutta huonon ilmanvaihdon tilassa ne voivat tuoda paljon lisäarvoa.

Varaa demo