Ratkaisu Ennakoiva Kiinteistönhoito Tekoälyn Voima Automaattinen Raportointi Tekoälyllä Tuettu Viestintärajapinta Asiakkaita Tiimi Työpaikat Blogi Yhteystiedot
Väylä
Customer case

Väylä takaa tyytyväiset tilankäyttäjät ja kiinteistönhallinnan resurssit 720° Ratkaisun avulla

Tilankäyttäjien tyytyväisyys nousi ja palautteen määrä väheni 720° käyttöönoton jälkeen. Tämän seurauksena sisäympäristöasioiden käsittelyyn käytettävän työajan määrä väheni toimitilojen palveluvastaavalla yli puolella.

Väylä huolehtii ydinresurssistaan henkilöstöstä

Väylän noin 400 hengen asiantuntijavirasto mahdollistaa Suomen hyvinvoinnin, kilpailukyvyn ja kestävän kasvun toimivaa väyläverkkoa ylläpitämällä. Väylällä arvostetaan osaamisen ja toimintatapojen kehittämistä. Toimintakulttuurissa panostetaan henkilöstön kanssa yhteisesti sovittujen arvojen – luottamus, avoin yhteistyö ja uudistumiskykyinen asiantuntijuus – toteuttamiseen.

Osaavien ja hyvinvoivien työntekijöiden avulla Väylällä onkin jatkuvasti kehitetty uusia älyliikenteen palveluja ja hyödynnetty tietoa ja uutta teknologiaa turvallisemman, sujuvamman ja kestävämmän liikenteen aikaansaamiseksi.

Työtilojen viihtyisyys tärkeässä roolissa Väylällä

Työtyytyväisyys ja toimistotilojen käyttömukavuus on Väylälle hyvin tärkeää. Tilojen viihtyisyys onkin haluttu varmistaa, ja tiloja on uudistettu. Samalla tilankäyttäjille haluttiin tarjota mahdollisimman paljon tietoa uusista tiloista. Tässä yhteydessä myös tiedot sisäympäristön laadusta ja siitä viestiminen nousivat esille. Tiedon haluttiin olevan henkilöstölle helposti saatavilla juuri silloin, kun heillä olisi paras hetki sitä tarkastella.

“Toimitilamuutokset aiheuttavat aina kyselyitä, ja tilannetta haluttiin ennakoida”

kertoo toimitilojen palveluvastaava Päivi Lundahl.

720° Näytön avulla tilankäyttäjillä sisäympäristötiedot aina nähtävillä

Kun Väylä tutustui 720° Ratkaisuun ja siihen kuuluvaan viestintärajapintaan, he tiesivät löytäneensä etsimänsä. Väylällä oltiin vakuuttuneita erityisesti siitä, että ratkaisu yhdisti sisäympäristöanalytiikan ja -viestinnän. Sen avulla kaikilla osapuolilla on tieto siitä, minkälaiset olosuhteet kiinteistössä on. Tiloissa esillä olevalta 720° Näytöltä tilankäyttäjät voivat helposti tarkistaa esim. lämpötilatiedot.

“Porukka pysyy tyytyväisenä, kun saadaan oikeasti tarvittava tieto sekä saadaan kaikki samalle sivulle”

toteaa toimitilojen palveluvastaava Päivi Lundahl.

Sisäympäristöasioihin käytetty työaika vähentynyt puolella

Tilankäyttäjien tyytyväisyys on noussut, kun he voivat itse tarkistaa näytöltä sisäympäristön tilan. Tämä on vaikuttanut positiivisesti kiinteistöstä vastaavien työajan hallintaan. Palautteen määrä on vähentynyt. Hyödyllistä on ollut myös mahdollisuus tarkkailla sekä sisäympäristön laadun historiatietoja että reaaliaikaista tilannetta. Ennakointi on helpottunut, ja tilanteen tasalla ollaan jatkuvasti.

“Se on rauhoittanut mun työn tekemistä. On ollut merkittävä hyöty työajan hallintaan ja sisäilmajohtamiseen, yli puolet sisäympäristöasioihin käytettävästä työajasta on säästynyt”

kertoo Väylän toimitilojen palveluvastaava Päivi Lundahl.

Aikaa on siis vapautunut muihin tehtäviin. Päivi Lundahl onkin suositellut ratkaisua myös kollegoilleen. Sen lisäksi, että palvelun vaikutukset työaikaan ovat olleet varsin positiivisia, hän on ollut hyvin tyytyväinen yhteistyöhön 720° kanssa.

“720° on luotettava ja nopea toimimaan. Aina kun on tarvittu apua, niin ollaan toimittu nopeasti”

Päivi Lundahl kiittelee.

Varaa demo