Skip to content
Ratkaisu Ennakoiva Kiinteistönhoito Tekoälyn Voima Automaattinen Raportointi Tekoälyllä Tuettu Viestintärajapinta Asiakkaita Tiimi Työpaikat Blogi Yhteystiedot
Automaattinen Raportointi

Mitä raportit sisältävät?

  • 720° Analytics luo raportteja, jotka ovat relevantteja useille sidosryhmille. Raporttit tuotetaan sekä täysin automaattisesti, että toimitetaan henkilökohtaisesti pyynnöstä, tulosten tarkistamiseksi henkilökohtaisesti.
  • Raportointi sisältää automaattisia korjaavia toimenpiteitä ESG:n kaikkien näkökohtien parantamiseksi
    • Environmental – Ylläpitoresurssien kohdentaminen tehokkaammin
    • Social – Epäpuhtauksien, kuten hiukkasten ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärän vähentäminen
    • Governance – Lisää tuottavuutta korkeamman mukavuustason ansiosta
  • Raporteista löydät vertailun monenlaisiin ohjeisiin ja yhteensopivuusanalyyseihin ja sertifikaatteihin (esim. WELL, ASHRAE jne.)
  • Raportit tarjoavat puolueettoman tehokkuusanalyysin, jossa verrataan kiinteistöt samantyyppisiin rakennuksiin, ikään, sijaintiin ja kokoon tietyn ajanjakson aikana.

Varaa demo