Skip to content
Lösning Prediktiv fastighesskötsel Kraften av Artificiell Intelligens Automatisk Rapportering Kommunikation Bestyrkt av Artificiell Intelligens Kunder Team Jobb Blogg Kontakt
Lösning

Hur fungerar det?

  • 720° är en flexibel add-on lösning som enkelt integreras med befintliga byggnadsautomationssystem och sensorer var som helst i världen
  • Beslutsfattande understöds av objektiv data i rätt tillfälle och noggrant riktade underhållsåtgärder resulterar i nöjda användare och lägre driftnetto
  • 720° Analytics jämför fastigheter och omvandlar miljarder datapunkter till värdefull information
  • 720° Display är nyckeln till utmärkt kommunikation och att bygga förtroende mellan fastighetens förvaltning och användare

Världens smartaste lösning för att förbättra inomhusmiljön

720° kombinerar artificiell intelligens, spetskompetens inom inomhusmiljökvalitet och organisationers beteendeaspekter för att förbättra inomhusmiljön i byggnadsportföljer på global skala

Vad kan vi mäta?

Termisk komfort
Temperatur och luftfuktighet har inverkan på komfort, välbefinnande och produktivitet
CO2 och Ventilation
Koldioxid är en bra referens för dilutering av inneluftenluft, och ventilationshastigheter påverkar den totala komforten
TVOC, Lukter, Materialutsläpp
TVOC är i vissa fall ett bättre mått på luftkvaliteten än CO2 och kan påverka komforten
Partiklar
Partiklar är en faktor som påverkar hälsan mest och kan undvikas genom bra filtrering
Differentialtryck
Differenstryck kan ha en långvarig inverkan på kvaliteten på luftkvaliteten i byggnaden
Oljud och talbrus
Ljud är ibland svårt att övervaka, och medan decibel visar ljudstyrka, kan frekvensen bestämma källan

720° nyckelegenskaper och prediktiva åtgärder

Ventilation
Ventilationskontroll löser många problem, allt från CO2 och TVOC till trycksättning
Källidentifiering
Att identifiera och ta bort källan till föroreningar kräver ofta mindre resurser än att anpassa ventilationen
Transparens
Ibland varierar frågor individuellt och transparens hjälper till att hantera utmaningar
Uppvärmning och nedkylning
Värme och kyla är några av de vanligaste problemen i en fastighet, ofta gör brist på data problemen svårare att lösa
Filtrering
När det kommer till partiklar hjälper analys av nivåer både utomhus och inomhus att lösa filtreringsutmaningar snabbt
Resursallokering
Anpassa er förbrukning för att möta efterfrågan samtidigt som ni sparar kostnader, att minska slöseri med resurser hjälper både miljön och driftnetto

Boka demo

Prediktiv statusvy

Prediktivt underhåll

Det ni har väntat på så länge är äntligen här, verkligt prediktivt underhåll, ingen hype, bara gediget hårt arbete med årtionden av kollektiv erfarenhet.

Läs mera

Intelligens i flera skikt

Kraften av Artificiell Intelligens

Vi utvecklar flera dolda lager av intelligens som gör att vi kan kombinera miljarder datapunkter vilket resulterar i förslag till åtgärder som är lätta att förstå.

Läs mera

Kommunikation

Gränssnitt för fastighetens användare

Få majoriteten av alla frågor besvarade genom anpassade gränssnitt som är tillgängliga via displayer – både fysiska och virtuella – för alla fastighetens användare.

Läs mera

Lätt rapportering

Automatisk rapportering

Rapporter genereras för antingen enskilda byggnader eller hela portföljer och skickas enligt ett fastställt schema eller ad-hoc, för de fastihhetschefer som är för upptagna för att logga in i systemet varje månad.

Läs mera

Kunderna väljer oss för enastående expertis som byggts upp ur erfarenheten av att utveckla den första lösningen av vårt slag i världen

Väylä
The satisfaction of the users of the space increased and the amount of feedback decreased after the implementation of 720°. As a result, the working time expended on the processing of indoor environment matters by the person responsible for the business premises services was reduced by more than one half.
Kymsote
Quality of the indoor environment is particularly important in the care facilities offered by Kymsote. After the completion of renovations, the analysis of the quality of the indoor environment and communication of the related information are carried out by the 720° Solution. Now, the personnel have access to relevant information and are able to provide feedback easily. The work done to improve the indoor environment is made more visible and the users’ confidence in the facilities has increased.
Finnish Tax Administration
At the Finnish Tax Administration, indoor air quality analytics were explained to the personnel with the aid of the 720° system. Enhanced understanding of indoor quality has allowed for problems to be addressed more effectively. There has also been a decrease in unnecessary service requests.

Frågor och svar

Hur mäter man inneluftkvalitet?

Det finns många sätt att mäta inneluftens kvalitet. Sensorer blir mer populära och det finns till och med ISO-standarder för billiga sensorkalibreringsmetoder nu där olika typer av sensorer som NDIR och PID alla används för att få jämförbara avläsningar av olika parametrar.

Varför är inneluften viktig?

Luftkvaliteten har en enorm inverkan på vår komfort och vårt välmående, den definierar partiklarna vi andas in och de upplevelser vi har som människor.

Vem reglerar inomhusluftens kvalitet?

Luftkvaliteten regleras av lokala myndigheter i de flesta länder, det finns ett stort engagemang på arbetsplatserna även av arbetshälsovården, där den allmänna komforten och välbefinnandet för människor observeras och prioriteras.

Vilken sensor är bäst för att mäta inneluften?

Det finns många olika sensorer på marknaden, i slutändan använder de flesta samma huvudkomponenter, och det handlar om en fråga om datafrekvens och kalibreringskvalitet. Vi föredrar att utvärdera sensorer hela tiden och välja den bästa sensorn för användningsfallet och budgeten.

Vad kan orsaka dålig inneluft?

Luftföroreningar inomhus kan ses som att de kommer från interiörer eller aktiviteter inomhus – som matlagning eller städning, medan en stor del av föroreningarna inomhus har sin källa utomhus, och det är därför inomhusluften kan vara renare än utomhus.

Hur förbättrar man luftkvaliteten inomhus på kontoret?

Kontorsmiljöer är väldigt olika, och de flesta har redan ventilation, vilket är ett bra första steg. Nästa steg är att hantera byggnaden så att ventilationshastigheter, tryckskillnader och föroreningskällor är kontrolleade och optimerade.

Är inomhusluften bättre än utomhus?

I de flesta fall är en väl ventilerad och filtrerad inomhusmiljö bättre än utomhus, eftersom luftkällan fortfarande är utomhus och filtrering av luften förbättrar kvaliteten.

Är luftrenare inomhus värt investeringen?

Det beror på fastigheten, i ett välventilerat utrymme är det vanligtvis inte värt det att ha en sekundär lokal luftrenare, men i ett dåligt ventilerat utrymme kan de ge ett stort mervärde.

Boka demo