720° – Indoor air quality

Meihin luottavat

Newsec YIT SEB GE Healthcare Securitas HELEN tukes

Sisäilmaan liittyvät haasteet ovat kasvussa!

Monitoring 1

Sisäilmaan liittyvien haasteiden ratkaisu jälkikäteen on…:

 • EPÄTARKKAA – Jälkikäteen suoritetuista mittauksista ei saada useimmiten hyödyllisiä tuloksia, koska sisäympäristön laatua ei saada mitattua riittävän tarkasti.
 • HIDASTA – Mittausten suorittaminen kestää usein 3-5 kuukautta.
 • KULUERÄ – Jälkikäteen suoritettu mittaus on usein vain kuluerä eikä investointi, koska sen avulla ei voida osoittaa tarkkoja tuloksia sisäympäristön laadusta.

Monitoring 2

Sisäympäristön valvonta on…:

 • TARKKAA – 720° Analytiikka kertoo hyvin tarkan tiedon sisäympäristön laadusta.
 • NOPEAA – Tiedot sisäympäristön laadusta saa välittömästi.
 • TUOTTAVA SIJOITUS – Hyvistä työskentelyolosuhteista huolehtiva järjestelmä on tuottava sijoitus, jolla voidaan kasvattaa työntekijöiden tuottavuutta ja kiinteistön arvoa.

720° RATKAISU

720° valvonta pitää sisäympäristön laadukkaana

720° perustuu korkeantasoista pilviteknologiaa hyödyntävään analytiikkaan ja koneoppimiseen.

Tietoa kerätään pienimmistäkin ilmanlaadun muutoksista

 • 720° Analytiikka tunnistaa automaattisesti mm.: materiaalipäästöt, alhaisen ilmankosteuden, toistuvat hajut, lämpötilan nopeat muutokset, hiilidioksidin määrän ja meluympäristöön vaikuttavat tekijät.
 • Tähän mennessä keräämämme tiedon analysoimiseen menisi viideltä tohtorilta 128 vuotta. 720° analytiikka työkalu pystyy analysoimaan saman datamäärän viidessä sekunnissa. 720° analytiikka on nopeuden lisäksi ihmistä tarkempi ja johdonmukaisempi.
Solution 1

720° analytiikkanäkymä tulkitsee kaiken yksityiskohtaisen datan

 • Analytiikkanäkymässä nähdään kaikki yksityiskohtaiset tiedot, jotka 720° analytiikka on tuottanut.
 • Analytiikka lähettää ilmoituksia ja suosituksia kiinteistön sidosryhmille kiinteistön muuttuneesta tilasta.
 • Päätökset ja toimenpiteet sisäympäristön laadun parantamiseksi voidaan tehdä välittömästi ilman raporttien odottelua.
Solution 2

720° Live-näyttö mahdollistaa erinomaisen viestinnän

 • Tilankäyttäjille suunnattu onnistunut viestintä on tärkeää, jotta voidaan välttää sisäympäristöön liittyvä epätietoisuus. Onnistunut viestintä parantaa myös tilankäyttäjien tyytyväisyyttä.
 • Live näytöllä viestitään tilan käyttäjille suunnattua tietoa toimitilan olosuhteista.
 • Viestintä rajapinta mahdollistaa myös palautteen keräämisen tilankäyttäjiltä.
Solution 3

Laadukas sisäympäristö nostaa kiinteistön arvoa.

Verohallinto

”Halusimme palauttaa luottamuksen ilmanlaatuun. Nyt tieto sisäilman laadusta on vähentänyt turhia huoltopyyntöjä, koska olemme saaneet faktat olosuhteiden muutoksista kiinteistön omistajan ja huollon tietoon.”

Olli Aalto, toimitilapäällikkö

Newsec – Opus Business Park

"Sisäilmavalvonnan ansiosta meidän ei tarvitse arvailla, millainen sisäilman laatu on, vaan näkymämme on aina reaaliaikainen. Olemme optimoineet työskentelyolosuhteita mm. laskemalla tiettyjen tilojen lämpötiloja ja säästäneet energiaa."

Aappo Niikko, Property Manager

Helsingin Kaupunki

"Saamme 720-analytiikasta paljon tarpeellista tietoa kiinteistöjen sisäilmaolosuhteista. Esimerkiksi talvella oletimme, että tila olisi ollut liian viileä, mutta käyttäjät sanoivat sen olevan liian tunkkaista. Tarkempi tarkastelu osoitti, että sisällä oli jopa turhan lämmin."

Marianna Tuomainen, sisäilma-asioihin erikoistunut johtava asiantuntija

Miksi muut yritykset ovat valinneet 720° ratkaisun?

OPI LISÄÄ