Ratkaisu Ennakoiva Kiinteistönhoito Tekoälyn Voima Automaattinen Raportointi Tekoälyllä Tuettu Viestintärajapinta Asiakkaita Tiimi Työpaikat Blogi Yhteystiedot
Kymsote
Customer case

Kotkan lastensairaalassa henkilöstö voi keskittyä olennaiseen asiakastyöhön rauhassa – 720° Ratkaisu auttaa huolehtimaan sisäympäristön laadusta

Kymsoten tarjoamissa hoivatiloissa sisäympäristön laadulla on erityisen suuri painoarvo. Sisäympäristön laadun analysointi ja siitä viestintä on peruskorjauksen jälkeen hoitunut 720° Ratkaisun avulla. Henkilökunta saa nyt tietoa ja voi antaa helposti palautetta. Sisäympäristön hyväksi tehty työ pääsee esille, ja tilankäyttäjien luottamus on vahvistunut. ​Kastekilla onkin suunnitelmissa hyödyntää sisäympäristöanalytiikkaa ja viestintää myös tulevissa uudisrakennuksissa 720° avulla.

Kastek tuottaa tärkeitä tukipalveluita kymenlaaksolaisten hyvinvoinnin varmistamiseksi

Kymsoten konserniin kuuluva Kastek tarjoaa 250 ammattilaisen voimin terveydenhuollon tukipalveluita mm. rakennuttamisessa, kiinteistöhuollossa ja tilahallinnassa. Kastekilla pidetään huolta siitä, että Kymsotella on edellytykset ​ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin, jotka takaavat kymenlaaksolaisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn eri elämäntilanteissa. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. parhaan mahdollisen ympäristön turvaamista heidän hallinnoimissaan kiinteistöissä.

Sisäympäristöviestintään haluttiin panostaa enemmän

Vuonna 2013 peruskorjatussa Lastensairaalassa tarve sisäympäristöviestinnälle oli suurta. Henkilöstölle haluttiin tarjota mahdollisimman kattavasti tietoa sisäympäristön tilasta ja helppo kanava palautteen antamiselle. Kastekilla haluttiin saada rakennuksen teknisesti onnistunut peruskorjaus ja sen tulokset laajempaan tietoisuuteen. Tässä hyvän kommunikaation varmistamisen huomattiin olevan ensisijaisen tärkeää.

Teknisellä puolella tiedämme, että rakennus on korjattu ja se on kunnossa. Mutta käyttäjille tämä tieto ei ollut selvää. Tämä tilanne haluttiin muuttaa

Kastekin sisäilma-asiantuntija Antti Ahola taustoittaa.

720° Ratkaisu lähensi tilankäyttäjiä ja kiinteistönhallinnoijia

Kastekilla oli ehditty jo miettiä, miten sisäympäristöstä saataisiin viestittyä ja tiedotettua henkilökunnalle, kun 720° tarjosi ratkaisuaan Lastensairaalan käyttöön yrityksen hyväntekeväisyyskohteena. Halu auttaa kohtasi tarpeen, ja yhteistyö käynnistyi.

Kastekilla henkilöstö otettiin mukaan hankkeeseen heti alusta lähtien.

“Henkilöstö on ollut projektissa mukana alusta asti. He saivat päättää, mitkä tilat järjestelmän piiriin ensisijaisesti otettiin​”

Antti Ahola kertoo.

Jokaiseen kerrokseen tuli 720° Näyttö, josta tilankäyttäjät voivat tarkistaa, mikä sisäilmaston tila on. ​Se mahdollistaa myös reaaliaikaisen viestinnän käyttäjille sekä tarjoaa heille mahdollisuuden antaa palautetta. Näin ​720° poisti kuilun tilankäyttäjien ja teknisen henkilöstön väliltä.

Henkilöstö voi nyt keskittyä työhönsä sisäympäristön sijasta

Henkilöstö on ollut todella tyytyväinen avoimeen viestintään. Sisäilmasta on tullut koko henkilöstön yhteinen asia, ei vain tekninen yksityiskohta. Henkilökunta tietää, että heitä kuunnellaan ja näin he voivat paremmin keskittyä olennaiseen eli sairaalan potilaista huolehtimiseen.

“On kiva, kun näkee hiilidioksidimäärän ja lämpötilan eri huoneissa ja meille on selkeästi avattu, mitä teknisiä reunaehtoja ja rajoitteita sisäilmaan liittyy. Positiivisinta on, että näitä asioita seurataan ja niille yritetään tehdä jotain​”

sanoo lastenosaston palvelusihteeri Suvi Penttilä.

Myös Kastekin sisäilma-asiantuntija Antti Ahola on ollut tyytyväinen 720° Ratkaisuun. Sen tuottama analytiikka kertoo selkeästi sisäympäristön tilan. Siten on voitu todeta, että ilmanlaadun varmistamisessa on lähinnä kyse kiinteistöteknisten järjestelmien hienosäätämisestä. Vestintärajapintana toimiva 720° Näyttö tuo näkyväksi sisäympäristön hyväksi tehtyä työtä ja vahvistaa tilankäyttäjien luottamusta.

“Lastensairaalasta ei ole 720° asennuksen jälkeen tullut enää yhtään palautetta. Kaikki ovat olleet tyytyväisiä järjestelmään. Tarkoitus on, että vastaisuudessa asennamme vastaavan järjestelmän myös kaikkiin uudisrakennuksiin​.”

Ahola toteaa tyytyväisenä.

Varaa demo