Ratkaisu Ennakoiva Kiinteistönhoito Tekoälyn Voima Automaattinen Raportointi Tekoälyllä Tuettu Viestintärajapinta Asiakkaita Tiimi Työpaikat Blogi Yhteystiedot
Helen Oy
Customer case

Mittausta reaaliajassa. 

1980-luvulta lähtien Helen on käyttänyt erilaisia kiinteistön valvonta- ja hallintajärjestelmiä, jotka mittasivat ainoastaan lämpötilaa, suhteellista kosteutta ja hiilidioksidia.

“Kun lokakuussa 2015 otimme 720°-järjestelmän ensimmäisen kerran käyttöömme, huomasimme nopeasti, että kyseessä on ensimmäinen ilmanlaadusta reaaliaikaisesti tietoa tarjoava järjestelmä”

kertoo Helenin talotekniikkapäällikkö Eero Paavilainen.

Helenin asiantuntijoita lämmitti erityisesti se, että tietoa on saatavissa koko ajan. Toisin sanoen ilmanlaatuun liittyvät epäilyt voidaan tarkastaa heti. Kertanäytteiden ongelmana on ollut se, että niiden keräämiseen on mennyt oma aikansa, kun paikallisnäytteet on analysoitu laboratoriossa.

“Mikään järjestelmistämme ei ole tarkastellut ilmanlaatua yhtä laajasti. Kaiken lisäksi järjestelmä esittää mittausdatan graafisessa muodossa, yllättävänkin käyttäjäystävällisesti”

Paavilainen kertoo.

Varsinkin VOC-yhdisteet kiinnostivat Heleniä. 720°-valvonta mittaakin reaaliaikaisesti VOC-pitoisuuksia, eli haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.

“Järjestelmällä on helppo seurata VOC-päästöjä, jotka irtoavat esimerkiksi uusista kalusteista. Jos VOC-yhdisteiden taso nousee liian korkealle, voimme ryhtyä perustellusti toimenpiteisiin”

Paavilainen sanoo.

720°-valvonta on ollut sen verran kannattava investointi, että Helen on ottanut sen käyttöön myös Hanasaaren voimalaitoksella ja toimitilakiinteistössä.

“Sähkötalon lisäksi olemme ryhtyneet valvomaan sisäilmanlaatua Hanasaaressa, jossa sijaitsee Helenin voimalaitos ja toimitilakiinteistö. Uusi kohde tarjoaa vertailutietoa toiseen kiinteistöömme ja saamme myös mielenkiintoista dataa kesän hiukkaspitoisuuksista”

Paavilainen sanoo.

Varaa demo