Ratkaisu Ennakoiva Kiinteistönhoito Tekoälyn Voima Automaattinen Raportointi Tekoälyllä Tuettu Viestintärajapinta Asiakkaita Tiimi Työpaikat Blogi Yhteystiedot
KEVA
Customer case

Keva halusi panostaa ennakoivaan ja avoimeen viestintään 720° avulla

Keva on työeläkelaitos, joka huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista sekä kehittää työelämää. Uusien tilamuutosten yhteydessä Keva halusi varmistaa sisäympäristön laadun ja viestiä avoimesti olosuhteista tilankäyttäjille. 720° avulla tämä sujuu nyt vaivattomasti.

Keva löysi ideaalin ratkaisun arvojensa mukaiselle sisäilmajohtamiselle

Kevalla on tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä hyvinvoinnin rakentajana, ja saavuttaakseen tavoitteensa se tarvitsee henkilökuntansa täyttä panosta. Kevan työympäristöpäällikkö Kristina Vuorela kertoo, että työympäristön laadunvarmistaminen on heille välttämätöntä:

“Osaava ja hyvinvoiva henkilökunta on meille korvaamaton voimavara. Me ollaan kyllä onnistuttu tässä hyvin, meillä viihdytään pitkään ja tämä tilanne halutaan säilyttää”

Kun Kevalla käynnistettiin projekti liittyen tilojen uudelleenjärjestelyyn, sisäympäristön hyvä taso uusissa tiloissa oli tärkeysjärjestyksessä korkealla. Tavoitteiden saavuttamiseksi haluttiin löytää ratkaisu, joka tukisi myös Kevan toimintaperiaatteisiin kuuluvaa viestinnän avoimuutta ja selkeyttä.

Vuorela oli jo aiemmin tutustunut erilaisiin kertaluonteisiin mittauksiin, joiden hän tiesi voivan tulla kalliiksi ja vaativan useita toistoja. Asiat loksahtivat paikalleen, kun hän kuuli 720 Degreesin edustajan esityksen alan tilaisuudessa. Hän ei ollut aiemmin ajatellut, että sisäympäristön laadunvalvontaa voisi tehdä reaaliaikaisella, pysyvällä seurannalla, josta myös viestittäisiin tilankäyttäjille siten, että he saisivat tiedon helposti ja ymmärrettävästi. Vuorela kertoo, että otti heti yhteyttä yritykseen ja kertoi haluavansa 720° Ratkaisun uuteen monitilatoimistoon.

“Tajusin heti, että tämä olisi siihen hyvä ratkaisu: te osaatte tämän, olitte uskottava ja asiantunteva. Otin yhteyttä ja sanoin heti, että otan tämän”

Vuorela toteaa.

720° on tuonut sisäympäristöasioiden käsittelyyn helppoutta

720° Ratkaisun käyttöönoton yhteydessä tilankäyttäjille opastettiin 720° Näyttöjen käyttö sekä kerrottiin pysyvän sisäympäristöseurantaratkaisun periaatteet ja toiminta. Sisäympäristöstä käytävät keskustelut ja käytännöt ovat muuttuneet käyttöönoton jälkeen. Tilankäyttäjät voivat itse tarkistaa 720° Näytöltä sisäympäristön senhetkisen tilan. Keskustelujen pohjaksi on aina saatavilla reaaliaikainen tieto.

Vuorela toteaakin tilankäyttäjille olleen hyödyllistä, että sisäympäristön laatua kuvaava avainsana näkyy näytöltä selkeästi.

“Minulla on aina faktat ajan tasalla, jolloin asioista on helppo keskustella tilankäyttäjien kanssa”

Vuorela jatkaa.

720° Analytiikkaa ja sen antia käydään säännöllisesti läpi yrityksen asiantuntijoiden kanssa, joten sisäympäristöasioiden uusista trendeistä ja mahdollisuuksista pysyy kartalla helposti. Tapaamisissa keskustellaan uusista ominaisuuksista ja kehityssuunnista. Vuorela toteaa, että on ollut hyvin tyytyväinen yhteistyöhön:

“Joka kerta kun tavataan, niin teillä on jotain uutta esiteltävää ja käydään yhdessä näitä asioita läpi. Teiltä tulee koko ajan uutta juttua ja ideoita”

720°: moderni, säästöä tuova ratkaisu

720° on nyt ollut Kevalla käytössä jo usean vuoden. Vuorela on ilokseen havainnut, että avoin ja selkeä tieto on lisännyt tilankäyttäjien tyytyväisyyttä ja helpottanut hänen työaikansa järkevää ja tehokasta käyttöä. Sisäilmajohtaminen on ollut helppo tuoda modernille tasolle, ja tulokset puhuvat puolestaan: Vuorela pystyy käyttämään sisäympäristöön liittyvän työaikansa tehokkaasti ja perustellusti, ja tilankäyttäjät voivat olla turvallisin mielin olosuhteiden laadusta.

“Välillä saatan itsekin näytön ohi kulkiessani kommentoida, että oletteko huomanneet, miten mahtava ilma täällä on”

Vuorela kertoo

Vuorelan mukaan 720° on ollut kattava ja maksanut itsensä takaisin jo ensimmäisenä vuotena. Yksittäismittauksilta vältytään ja lisäksi työaikaa on säästynyt, kun työympäristöpäällikön sekä muun osaston johtoryhmän aikaa ei ole mennyt yksittäisten mittausten tulosten läpikäymiseen. 720° Ratkaisun kannattavuus voidaan siis mitata paitsi yksittäismittauksiin aiemmin menneiden eurojen kuin myös työajan resursoinnin kautta. Vuorela toteaakin, että:

“Nyt mun ei tarvii käyttää rahaa eikä aikaa näihin ollenkaan. Ei olla jouduttu tekemään enää yhtään ainutta tutkimusta sen jälkeen, kun laitettiin tämä 720° Ratkaisu.”

Varaa demo