Ratkaisu Ennakoiva Kiinteistönhoito Tekoälyn Voima Automaattinen Raportointi Tekoälyllä Tuettu Viestintärajapinta Asiakkaita Tiimi Työpaikat Blogi Yhteystiedot
Tamro
Customer case

Tamro panosti työympäristön laadukkuuteen ja tiedolla johtamiseen 720° Ratkaisun avulla – Tilankäyttäjien tyytyväisyys ylitti odotukset

Tamrossa hyvän työympäristön takaaminen on tärkeää ja he halusivat nopeuttaa reagointiaikaa sisäympäristöasioissa. 720° Ratkaisun avulla se toteutuu nyt helposti. Järjestelmä on tehnyt sisäympäristöviestinnän vaivattomaksi. Sen vaikutus tilankäyttäjien tyytyväisyyteen on ylittänyt kaikki odotukset. Tamrossa pidetäänkin järjestelmää kannattavana investointina.

Tamrossa hyvään työympäristöön panostetaan

Tamrossa työntekijöiden hyvinvoinnin tukeminen ja hyvä työympäristö ovat tärkeitä. Työtilojen laadun suhteen halutaan noudattaa samoja vahvoja asiakasymmärryksen, ennakoinnin ja jatkuvan kehityksen tavoitteita kuin yrityksen muussakin liiketoiminnassa. Sisäympäristöasioihin myös panostetaan kiinteistöstä vastaavien työaikaa.

“Työympäristöön ja viihtyvyyteen liittyvät kysymykset ovat vahvasti mukana työssäni. Vastaan siitä, että työympäristö on hyvässä kunnossa, työntekijöiden viihtyvyys hyvällä tasolla ja työtilat turvallisia”

kertoo Tamron kiinteistöpäällikkö Mika Marttinen.

Reagointiaikaa haluttiin nopeuttaa

Sisäilman laadun varmistaminen hoidettiin aiemmin tekemällä tarvittaessa erillisiä mittauksia, mutta suuntaa haluttiin muuttaa proaktiivisemmaksi. Tilankäyttäjien tietotarpeeseen haluttiin pystyä vastaamaan heti. Tavoitteena oli karsia aika, joka kului palautteen saamisesta mittausten teon, analysoinnin ja toiminnan sekä tiedon eteenpäin viestimisen välillä.

“Aina pitää reagoida ja puuttua, jos sisäympäristössä jokin huolestuttaa tilankäyttäjiä. Olosuhteiden selvittämiseen on kuitenkin aiemmin käytetty erikseen toteutettavaa mittausta. Yhdessä raportin analysoimisen kanssa siihen on mennyt aikaa ja resursseja”

kuvaa Mika Marttinen haastetta.

720° sujuvoittaa sisäympäristöjohtamista ja käyttöönotto oli vaivatonta 

Tamrossa oli jo mietitty uusia tapoja sisäympäristöjohtamiseen, kun he tutustuivat 720° Ratkaisuun. He huomasivat nopeasti, että järjestelmä olisi hyvä työkalu heille, ja auttaisi reagoimaan heti. Tässä nähtiin selkeä mahdollisuus tehostaa sisäympäristöjohtamista.

“720° avulla turhat kulut poistuvat. Järjestelmästä näemme tiedot heti ja voimme toimia ja viestiä niiden mukaan nopeasti. Ei ole tarvinnut jahkailla eikä epäillä. Hyvin suoraviivaista ja tehokasta”

kiittelee Marttinen.

Tamrossa oltiin tyytyväisiä siihen, että järjestelmän asennus oli helppoa ja sen käyttöön on saatu hyvin perehdytystä.

“Apua on saatu aina, olemme olleet erittäin tyytyväisiä. Järjestelmän käyttöönotossa kaikki meni niin kuin piti ja kuten oli sovittu. Pelkästään positiivista sanottavaa. Oletusarvo on, että myös tulevaisuudessa kaikki toimii yhteistyössämme yllättävänkin hyvin”

kiittelee Marttinen.

Tilankäyttäjien tyytyväisyys ylitti odotukset

720° hyödyt tulivat ilmi ennen kaikkea tiedolla johtamisen edistämisessä sisäympäristökysymyksissä. Tamrossa todettiin järjestelmä käteväksi välineeksi kommunikoida olosuhteista tilankäyttäjille. Tilankäyttäjien tyytyväisyyteen järjestelmällä on ollut jopa isompi vaikutus kuin mitä alunperin ajateltiin. Järjestelmän tuottamaa tietoa ja sen sisältämää palautteenantomahdollisuutta on kiitelty paljon.

“Käyttäjiltä on tullut todella positiivista viestiä siitä, että he näkevät tiedon heti ja voivat antaa palautetta. Epäilykset ovat jääneet kokonaan pois. Se kuulostaa oudolta, että tiedon saatavuudella on näin suuri rooli, mutta oikealla tavalla toteutettuna se toimii. Nyt tilankäyttäjät tietävät, että heillä on työympäristössä kaikki hyvin ja voivat tuntea levollisuutta asian suhteen. Sillä tunteella on iso merkitys”

kertoo Marttinen.

Tamrossa ajatellaan, että vaikka käyttäjien tyytyväisyyttä on vaikea mitata rahalla, se painaa vaakakupissa silti huomattavan paljon.  Tamrossa koetaan, että järjestelmä on maksanut jo sitä kautta itsensä takaisin. Kaupan päälle on tullut sisäympäristöjohtamisen tehostuminen, joka itsessään auttaa parantamaan asiakastyytyväisyyttä entisestään.

“Nyt pystymme käyttämään työajan ja resurssit paljon paremmin, eli tehokkuus on parantunut. Ja asiakas on sitä tyytyväisempi, mitä nopeammin häntä pystytään palvelemaan ja antamaan vastauksia”

toteaa Marttinen.

Varaa demo