Ratkaisu Ennakoiva Kiinteistönhoito Tekoälyn Voima Automaattinen Raportointi Tekoälyllä Tuettu Viestintärajapinta Asiakkaita Tiimi Työpaikat Blogi Yhteystiedot
Tampereen Tilapalvelut
Customer case

Voiko tila olla viihtyisä sekä säästää energiaa samalla? Tampereen Tilapalveluilla molemmat onnistuvat 720° Ratkaisun avulla

Tampereen Tilapalveluilla haluttiin ottaa käyttöön uusi tapa hallita sisäilmaolosuhteita ja lisätä vuorovaikutusta tilankäyttäjien kanssa. 720° avulla on edistetty avointa ja läpinäkyvää viestintää. Samalla resursseja on pystytty käyttämään tehokkaammin, kun toimenpiteet voidaan kohdistaa paremmin. Järkevä kiinteistönhoito on tuonut viihtyisien työympäristöjen lisäksi energiansäästöä. Ensimmäisen kohteen positiivisten kokemusten jälkeen 720° käyttöä on laajennettu useisiin rakennuksiin.

Tampereen Tilapalveluissa käyttäjä on keskiössä

Tampereen Tilapalveluissa tilankäyttäjien tyytyväisyys on tärkeintä. Heidän asiantuntijansa työskentelevät asiakasta varten: lähtökohtana on aina tyytyväinen tilankäyttäjä, jolle rakennuksissa on turvallista olla ja elää.

Tämä on tarkoittanut myös panostamista sisäympäristön laatuun ja vuorovaikutukseen tilankäyttäjien kanssa. Päämääränä Tampereen Tilapalveluilla on, että tilanteet ratkaistaan ennen kuin tilankäyttäjä niitä edes havaitsee.

Sisäympäristökysymysten laaja-alaisuus loi tarvetta uusille käytännöille

Tampereen Tilapalveluilla on huomattu, että sisäympäristöön liittyvät kysymykset ovat moninaisia. Kiinteistöjen hyvä ylläpito on yhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä yhä enemmän myös vuoropuhelua käyttäjien kanssa. Viestintää ja kommunikaatiota ei voida typistää yksittäisten huoltokäyntien varaan. Keinoja vuorovaikutuksen lisäämiseen haluttiin edelleen vahvistaa.

“Tämä pitää sisällään niin paljon. Ei ole pelkästään sitä, että mennään katsomaan, että esiintyykö jossain jotain, vaan se on aika paljon myös työhyvinvointia ja asioiden ennaltaehkäisyä”

Tampereen Tilapalveluiden ylläpitoasiantuntija Eero Närjänen kertoo.

Tilankäyttäjien hyvinvointi edellä

Kun Tampereen Tilapalvelut tutustuivat 720° Ratkaisuun, heille oli selvää, että se sopi heidän tarpeisiinsa. Kirkkaimmaksi hyödyksi nähtiin tilankäyttäjille viestintä. Ratkaisuun kuuluva 720° Näyttö kertoo tilankäyttäjille ymmärrettävästi sisäympäristön tiedot. Tampereen Tilapalveluissa on nähty, miten tämä tukee avointa viestintää ja poistaa epätietoisuutta sisäympäristöasioissa.

720° Näyttö antaa myös käyttäjille mahdollisuuden vaikuttaa heille viihtyisämmän työympäristön luomiseen. Sen kautta tilankäyttäjien palaute kulkee vaivattomasti eteenpäin. Ylläpitopalvelu saa siten tärkeää tietoa tilankäyttäjiä miellyttävistä olosuhteista, mikä on helpottanut mm. lämpöviihtyvyyden parantamista.

“Helppokäyttöisyys ja helppo tulkita. Saadaan nopeasti minun ja käyttäjän välillä tieto. Ja jos tarvitsee työstää asiaa, siihen päästään heti kiinni. Tyytyväisyyttä on lisännyt. Yhdestäkin kohteesta on kaikki, siis kaikki negatiiviset palautteet loppuneet”

toteaa Eero Närjänen tyytyväisenä.

Synergiahyötyinä rahallista säästöä ja työajan käytön tehostumista

Tampereen Tilapalveluilla järjestelmän käyttöä on laajennettu jo useisiin kohteisiin hyvien kokemusten saattelemana. Samalla on huomattu, että 720° on tuonut odottamattomia lisähyötyjä. Vuorovaikutuksen lisäämisen kautta on saavutettu synergiaetuja energiansäästössä: ilmanvaihtoa ja lämmitystä voidaan säätää vuodenaikojen mukaan samalla, kun käyttäjällä on jatkuvasti tieto siitä, että olosuhteet pysyvät hyvinä ja miellyttävinä. Käyttäjiä on ollut helppo opastaa 720° Näytön avulla. Tämä yhdistettynä hyvään esimiestyöhön sekä Tilapalvelujen ja huoltomiehen aktiivisuuteen olosuhteiden seuraamisessa on mahdollistanut synergiaetuna energiansäästöä.

“Ensimmäisen kohteen energiansäästö vuosien 2018-2019 aikana oli lämmössä noin 65 MWh ja sähkössä 16,7 MWh. Se oli kyllä iso raha mikä säästettiin energiassa, useita tuhansia. Tilankäyttäjät pääsivät myös itse seuraamaan, mitä olosuhteissa tapahtuu, kun muutoksia tehtiin lämmitykseen tai ilmanvaihtoon”

kertoo Eero Närjänen.

720° Analytiikka on edesauttanut järkevää kiinteistöjohtamista. Optimaalisten säätöjen tekeminen on helpottunut, jolloin kiinteistön arvo säilyy hyvänä, tilankäyttäjät tyytyväisinä, ja energiaa kuluu vain tarpeellinen määrä. Jatkuvaan dataan ja tilankäyttäjien viihtyvyyteen perustuva kiinteistöhuolto mahdollistaa sen, että toimenpiteisiin voidaan tarvittaessa edetä heti. Vaikutukset ovat olleet positiivisia ylläpitopalvelutiimin työaikaan, joka on nyt tehokkaampaa ja suunnitelmallisempaa.

“Työaikaa jää muuhunkin. Yksinkertaisesti näin. Tiedot on jo valmiina, ja sen jälkeen voi johdonmukaisesti edetä ja pohtia”

toteaa Eero Närjänen tyytyväisenä.

Tampereella on oltu myös mielissään yhteistyön vaivattomuudesta. 720° yrityksenä saakin heiltä kiitosta.

“Olen tyytyväinen kaikkeen yhteistyössä 720° kanssa, teidän kanssa on helppo asioida. Tykkään myös siitä, että olette hyvä, luotettava ja nuorekas porukka, joka kehittää palvelua koko ajan eteenpäin. Sitä on hieno seurata”

Eero Närjänen kehuu.

Varaa demo