Ratkaisu Ennakoiva Kiinteistönhoito Tekoälyn Voima Automaattinen Raportointi Tekoälyllä Tuettu Viestintärajapinta Asiakkaita Tiimi Työpaikat Blogi Yhteystiedot
SEB
Customer case

SEB:n Helsingin sivukonttorilla luottamus sisäympäristön laatuun taataan 720° avulla

Työntekijöiden hyvinvointiin panostettiin SEB:llä jo uusia toimitiloja suunniteltaessa. Tärkeäksi laadunvarmistamisen keinoksi nostettiin olosuhteiden seuraaminen alusta lähtien. Niin tilankäyttäjät kuin muutkin kiinteistön sidosryhmät ovat olleet tyytyväisiä 720° järjestelmän tuloksiin: avoin viestintä ja tilojen käyttäytymisen läpikotainen tunteminen ovat helpottaneet ennakointia ja varmistavat jatkuvasti luottamusta tilojen toimivuuteen.

SEB:llä arvostetaan ennaltaehkäisyä ja pitkäjänteisyyttä

SEB:llä turvallinen ja terve työympäristö on tunnistettu tärkeäksi tekijäksi työntekijöiden hyvinvoinnin mahdollistajana. Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä painotetaan myös yhtiön terveysstrategiassa.

Työtilojen kehityksessä uskotaan avoimuuteen ja pitkäjänteiseen työhön laadun varmistamisessa. Kun SEB:n Helsingin sivukonttoria oltiin muuttamassa vuonna 2017 uusiin toimitiloihin, niiden suunnitteluun paneuduttiin huolella. Päämääräksi asetettiin henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa yhdessä suunniteltu avoin, vahvaa palvelukulttuuria tukeva tila.

Helsingin uudessa konttorissa yhteistyö, ympäristö ja kotimaisuus tärkeitä

Lähtökohtana oli, että työtilojen toimivuus ja turvallisuus olisivat heti alusta lähtien hyvällä tasolla. Tähän kuuluivat sekä työntekijöiden hyvinvointi että nykyaikaisia työtapoja ja  kulttuuria tukevat ratkaisut. Yhteiskunnallinen vastuu otettiin myös huomioon, ja kiinteistölle haettiinkin LEED Gold -ympäristösertifikaatti.

Hyvinvointia päätettiin tukea laajasti aina maukkaiden ruokien ja terveellisten välipalojen tarjoamisesta aulatilojen taidenäyttelyihin. Keskeisessä roolissa olivat erilaisia työnteon vaiheita tukevat tilat sekä sisäympäristöolosuhteille asetetut laatuvaatimukset. Esimerkiksi kaikissa asiakasneuvotteluhuoneissa tavoitevaatimuksena on sisäilmastoluokituksen vaativin S1-luokka.

“IHaluttiin ehdottomasti, että uuden toimiston tiloissa on hyvät lähtökohdat työhyvinvoinnin ja -tyytyväisyyden takaamiselle. Mietittiin paljon sitä, miten voisimme parhaiten taata, että esim. sisäympäristötavoitteet myös toteutuvat”

kertoo SEB:n kiinteistöpäällikkö Teemu Lukkala.

Sisäympäristön laadunseurantaa varmistamaan otettu 720° edistää luottamuksen ilmapiiriä

Olosuhdetiedon saatavuus nousi yhdeksi keskeiseksi kysymykseksi uusi tiloja suunniteltaessa. Kiinteistöpäällikkö Teemu Lukkalalle osui silmiin 720° kertova Tekniikan Maailman artikkeli juuri oikeaan aikaan. Yhdessä hänen esimiehensä kanssa he kävivät tutustumassa yritykseen ja 720° Ratkaisuun paikan päällä ja ostopäätös syntyi nopeasti.

“Päätettiin, että otetaan 720° tiloihin käyttöön jo ennen kun kalusteet ja muut toimiston irtotavarat muutetaan sisään. Tämä järjestelmä mahdollisti meille tiedon saamisen olosuhteista jo ensimetreiltä lähtien, mikä oli juuri sitä, mitä kaivattiinkin”

toteaa Teemu Lukkala.

720° Analytiikkapalvelu yhdessä tiloihin asennetun 720° Näytön kanssa ovat heti asennushetkestä lähtien taanneet, että informaatio kiertää käyttäjien, SEB:in oman kiinteistötiimin, kiinteistönomistajan sekä isännöitsijän kesken sujuvasti. Tämä on mahdollistanut tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymisen varhaisessa vaiheessa. Sen seurauksena keskinäinen luottamus kiinteistön eri toimijoiden välillä on vahvaa.

“Tämä sensuroimaton tieto edistää avoimuutta. Voidaan katsoa kiinteistönomistajan kanssa asiat läpi. Henkilöstölle pystytään näyttämään, että sisäilmaa monitoroidaan laajasti, ja he pystyvät katsomaan tiedot itsekin. Se rauhoittaa ihmiset. He huomaavat, että toimimme ammattimaisesti ja avoimesti”

kiittelee Teemu Lukkala.

720° avulla tulokset paranevat jatkuvasti: muutosten seuraaminen, ennakoiminen ja viestintä on helppoa

SEB:llä on oltu tyytyväisiä sisäympäristöseurannan tuottamiin hyötyihin. Yllättävät tilanteet ovat vähentyneet: esim. ilmastoinnin häiriöt huomataan heti, ja tilanne voidaan korjata ennen kuin käyttäjät ehtivät sen huomaamaan. Tilojen sijoittumista sisäilmastoluokituksissa on pystytty seuraamaan vaivattomasti. Tehtyjen muutosten vaikutukset voidaan todentaa, olivat ne sitten korjaustöiden tai vuodenaikojen vaihtelun aikaansaamia. Usean käyttövuoden jälkeen pitkäaikaisen sisäympäristön seurannan tulokset ovatkin vain parantuneet.

“Pidemmän aikavälin seurannassa on se hyöty, että voidaan nähdä muutokset eri vuosien ja vuodenaikojen välillä. Kiinteistön oppii tämän avulla tuntemaan todella hyvin”

toteaa Teemu Lukkala.

Historiatiedon avulla on voitu myös viestiä tilankäyttäjille säännöllisesti toistuvista, vahvasti vuodenaikaan liittyvistä olosuhteista. Viestinnän avulla on voitu vähentää epäselvyyttä mm. alhaisen ilmankosteuden syistä ja välittää toimintaohjeita tilankäyttäjille.

“Vuosi sitten oli ilmankosteuden alhaisuuden suhteen sama tilanne kun nyt. On hyvä, kun on voitu näyttää että se on täysin normaali asia. Lääkärikin käynyt paikalla ja kehunut järjestelmää siitä, että saadaan havainnollistettua asioita. Viestintä on auttanut tässä”

Teemu Lukkala kiittelee.

Varaa demo