Ratkaisu Ennakoiva Kiinteistönhoito Tekoälyn Voima Automaattinen Raportointi Tekoälyllä Tuettu Viestintärajapinta Asiakkaita Tiimi Työpaikat Blogi Yhteystiedot
Metsä Group
Customer case

Metsä Groupissa panostetaan työhyvinvointiin ja sisäympäristön laatuun – 720° Ratkaisu tukee tavoitteita ja toimii rakennuksen henkivakuutuksena

Työhyvinvointiin panostavalle Metsä Groupille tilannekuvan muodostaminen sisäympäristöasioista on tullut vaivattomaksi 720° Ratkaisun avulla. Se on nykyään yhtä olennainen osa rakennuksen toimintaa kuin kiinteistöautomatiikka. 720° tukee kiinteistöstä vastaavien työntekoa sekä tarjoaa läpinäkyvää tietoa tilankäyttäjille.

Metsä Groupissa panostetaan työhyvinvointia tukevaan sisäympäristön laatuun

Metsä Groupissa työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat olennainen osa päivittäistä johtamista. Ennaltaehkäisy, luottamuksen vaaliminen ja yhteistyö on nostettu tärkeään rooliin.

Sisäilmajohtamisessa pidetäänkin tarpeellisena aktiivista otetta. Toimitilojen tilannetta ja tilankäyttäjien palautteita käydään läpi tasaisin väliajoin kiinteistötiimin toimesta.

Tilannekuvan muodostamista haluttiin helpottaa

Metsä Groupissa huomattiin, että sisäympäristöjohtamisen kannalta haasteelliseksi tekijäksi nousi ajantasaisen tiedon puute. Ilman sitä eri olosuhdetekijöiden merkitystä tilankäyttäjien viihtyvyydelle oli vaikeaa arvioida. Tämä saattoi helposti johtaa spekulaatioihin siitä, johtuiko palautteen laatu lämpötilasta, ilman kuivuudesta, tai esimerkiksi ilmanvaihdon toiminnasta.

720° avulla kiinteistön olosuhteet vaivattomasti haltuun

Haasteeseen löytyi vastaus ilahduttavan nopeasti, kun Metsä Groupin toimistopalvelupäällikkö Susanna Vilen pääsi tutustumaan tarkemmin pääkonttorilla jo parissa tilassa kokeilussa olleeseen 720° Ratkaisuun. Nopeasti huomattiin että kiinteistötiimin lisäksi järjestelmä palvelee hyvin kaikkia tilankäyttäjiä. Tiimissä tehtiinkin nopeasti päätös laajentaa järjestelmän käyttöä koko kiinteistöön.

“Tämän avulla meillä on dataa, eikä ole tarvetta erillisille mittauksille. Tilankäyttäjät voivat myös itse nähdä datan näytöiltä. Se on läpinäkyvää”

perustelee Metsä Groupin toimistopäällikkö Susanna Vilen päätöstä.

Metsä Groupissa oltiin tyytyväisiä yhteistyön toimivuuteen ja luotettavuuteen. Laajennus oli helppo tehdä. Omia resursseja ei mennyt asian selvittelyyn, vaan saattoi luottaa 720° ammattitaitoon.

“720° on selkeä ja luotettava, ja yhteistyö kanssanne on sujuvaa”

kiittelee Susanna Vilen.

720° Ratkaisusta korvaamaton osa rakennusta

Laajemman käyttöönoton jälkeen Metsä Groupissa on todettu, että faktojen perusteella reagoiminen on tehnyt sisäympäristöjohtamisesta helppoa. 720° Analytiikan avulla on voitu reagoida nopeasti. Kiinteistön muutostöiden vaikutuksia sisäympäristön laatuun oli myös kätevä seuranta järjestelmän avulla. 720° onkin tullut osa rakennuksen toimintaa, tukien tarkoituksenmukaisesti kiinteistöstä vastaavien työntekoa.

“Tästä on kyllä jo tullut tärkeä järjestelmä meille, tukipalvelu ja tietynlainen henkivakuutus. Yhtä olennainen osa kiinteistöä kuin kiinteistöautomatiikka”

toteaa Metsä Groupin toimistopalvelupäällikkö Susanna Vilen.

Järjestelmän käyttö on tuonut Metsä Groupin työntekijöille vahvistusta siitä, että sisäympäristön laatuun panostetaan. Tilankäyttäjät ovatkin olleet tyytyväisiä ja positiivinen työnantajakuva on vahvistunut.

Varaa demo