Ratkaisu Ennakoiva Kiinteistönhoito Tekoälyn Voima Automaattinen Raportointi Tekoälyllä Tuettu Viestintärajapinta Asiakkaita Tiimi Työpaikat Blogi Yhteystiedot
Hemsö
Customer case

Hemsö takaa kiinteistöjensä sisäympäristön laadun 720° avulla

Hemsö pitää tärkeänä luotettavuutta, saavutettavuutta ja jatkuvaa kehitystä kaikessa toiminnassaan. Sisäympäristön laadun takaamiseen Hemsö käyttää yhtenä työkaluna 720° Ratkaisua, jonka avulla heillä on sisäympäristöasioissa jatkuva reagointivalmius.

Hemsö luo viihtyisiä ympäristöjä asiakasta kuunnellen

Hemsö on sitoutunut täyttämään roolinsa parhaana kiinteistökumppanina yhteiskunnallisille palvelun tarjoajille luomalla ympäristöjä, joissa ihmiset viihtyvät. Nopeus, helppous, asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen ja luotettavuus ovat Hemsölle tärkeitä.

Sisäympäristöasioissa tämä tarkoittaa mm. sitä, että asiakasta kuunnellaan ja toimiin ryhdytään viipymättä. Hemsöllä vaalitaan keskinäistä luottamusta asiakkaiden kanssa ja pidetään tärkeänä käydä jatkuvaa vuoropuhelua.

“Jos asiakkaallamme on sisäilmaan liittyviä huolia tai murheita, kannustamme olemaan meihin yhteydessä ja pohdimme sitten yhdessä vaihtoehtoja ja mahdollisia syitä”

toteaa Property Manager Mika Kvist

Sisäympäristön laadun ennakoimiseen haluttiin panostaa

Hemsöllä on luotu standardisoidut prosessit, joita noudatetaan kaikissa sisäympäristöön liittyvissä kysymyksissä. Kokemus on todistanut heille, että haasteet saadaan selvitettyä parhaiten, kun niihin kiinnitetään huomiota heti.

“Palautteen syy on voinut löytyä nopeastikin, kun esimerkiksi huoltoyhtiötä on pyydetty tarkastamaan tilanne ja olosuhteet heti paikan päällä”

Hemsön Property Manager Mika Kvist toteaa.

Tämä varhaisen puuttumisen malli on Hemsöllä toiminut hyvin. Olikin selvää, että sitä haluttiin kehittää entisestään. Aika oli kuitenkin niukka resurssi kaikilla kiinteistöhuollon ketjussa, joten ennakointimetodien haluttiin olevan ajankäytöllisesti tehokkaita.

Reagointivalmiutta lisää tehokkaasti 720° Ratkaisulla

Kun Hemsöllä tutustuttiin 720° Ratkaisuun, he vakuuttuivat palvelun sopivuudesta heille erityisesti sen proaktiivista sisäympäristöjohtamista tukevan lähestymistavan takia. 720° mahdollistaa jatkuvan tiedon sisäympäristöstä ja sen laadun muutoksista. Kehittämiskohteisiin on mahdollista päästä heti kiinni, mikä säästää aikaa kaikilta.

“Voidaan puuttua mahdollisiin ongelmiin heti ja jopa ennakoivasti, jos data osoittaa tarpeen siihen”

Mika Kvist toteaakin tyytyväisenä.

720° Ratkaisusta tuli toimiva työkalu sisäympäristöjohtamiseen

Hemsö on ollut tyytyväinen 720° Ratkaisuun. Tieto siitä, että tarvittaessa haasteisiin päästäisiin nopeasti kiinni tuo mielenrauhaa ja toimintavarmuutta.

Erityisen tärkeää Hemsölle on ollut myös käyttöliittymän helppokäyttöisyys. Kiinteistöjen parissa työskentelevien ihmisten aikaa ei haluta käyttää järjestelmien opettelemiseen, vaan niiden käyttämiseen.

“Järjestelmän tulee olla niin selkeä, että sen käyttäminen ja toimintalogiikan sisäistäminen onnistuu nopeasti ja helposti. 720° mahdollistaa tämän erinomaisesti”

Mika Kvist kehuu.

Varaa demo