Ratkaisu Ennakoiva Kiinteistönhoito Tekoälyn Voima Automaattinen Raportointi Tekoälyllä Tuettu Viestintärajapinta Asiakkaita Tiimi Työpaikat Blogi Yhteystiedot
eQ
Customer case

eQ:lla kiinteistöjen ennakoiva ja vastuullinen sisäympäristöjohtaminen toteutuu helposti 720° avulla

Vastuullisena sijoittajana eQ haluaa panostaa kiinteistöjen sisäympäristön valvontaan. 720° Ratkaisun avulla he pystyvät kehittämään ennakointia. Järjestelmä toimii loistavana työkaluna tilankäyttäjien suoran palautteen saamisessa sekä kiinteistön toiminnan ja huollon seurannassa. 720° tukee ja vahvistaa hyvin eQ:n jo olemassa olleita toimintamalleja, ja sen käyttöä laajennetaan jatkuvasti.

eQ:lla arvostetaan pitkäjänteistä ja vastuullista kiinteistösijoittamista

eQ:lla vastuullisuus huomioidaan aina sijoituskohteen valinnasta seurantaan ja raportointiin asti. Niin ympäristöllinen, sosiaalinen kuin hallinnollinen vastuu otetaan huomioon jokaisen rahaston kohdalla. Näiden toteutumisen arviointi kuuluu jokaisen rahastoa hoitavan työnkuvaan, sillä eQ:lla lähdetään siitä ettei vastuullisuutta voi ulkoistaa.

eQ:n kiinteistösijoitusrahastojen vastuullisuutta kehitetään jatkuvasti. Lähtökohtana on tehdä pitkäaikaisesti kestäviä ratkaisuja organisaation omien prosessien sekä kiinteistökohteiden suhteen. Kiinteistörahastossa on mm. osallistuttu kiinteistöjen vastuullisuuden GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) -arviointiin, liitytty kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen sekä tehty vuokralaistyytyväisyyskyselyjä ja integroitu ESG-suositukset uusiin vuokrasopimuksiin.

Ennakointi ja laadunvarmistus kehitystyön kärjessä

Ammattitoimijana eQ:lle kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja kasvattaminen on liiketoiminnan ydinkysymys. Tärkeäksi tekijäksi he ovat nostaneet läpinäkyvyyden ja ratkaisukeskeisyyden. Kiinteistöjen kuntoa seurataan tarkasti.

Kiinteistösijoittamisessa tärkeä osa vastuullisuutta on laadunvarmistus ja vuokralaisten tyytyväisyys tilojen toimintaan. Tästä syystä eQ:n kiinteistötiimi kiinnostui sisäympäristöolosuhteiden seurannasta. Erityisesti eQ:lla kaivattiin työkaluja, joilla saataisiin helposti tietoa kiinteistön olosuhteista ja mahdollisista muutostarpeista.

“Meille on tärkeää, että tiedämme miten huolto ja ylläpito toimii. Siksi haluamme jatkuvasti parantaa ja löytää ratkaisuja, joilla ajan tasalla pysyminen kiinteistön taustatiedoista on vaivatonta”

eQ:n kiinteistöjohtaja Kimmo Alaharju kertoo.

Faktat, palautejärjestelmä ja ennakointi haltuun 720° avulla

Kiinteistöjohtajana työskentelevä Kimmo Alaharju oli kuullut 720° Ratkaisusta jo aiemmalla työurallaan. Kun eQ:lla sisäympäristöolosuhteet nousivat kiinteistörahastojen kehityslistalle, oli luonnollista että 720° otettiin tarkemman perehtymisen kohteeksi.

eQ:lla ihastuttiin 720° Ratkaisun mahdollistamaan ennakoivaan sisäympäristöjohtamiseen, joka istui heidän omaan toimintatapaansa ja strategiaansa hyvin. He olivat myös tyytyväisiä järjestelmän kaksiulotteiseen luonteeseen: 720 Ratkaisun avulla saadaan palautetta suoraan kiinteistön käyttäjiltä, ja samalla pystytään seuraamaan kiinteistön laatua ja kehitystä pidemmältä aikajaksolta.

“Ensinnäkin tämä palautteenantomahdollisuus on iso asia ja se, että se voidaan myös sitoa paikkaan ja aikaan, ja todentaa mitkä olosuhteet ovat silloin olleet. Toisekseen, pystytään katsomaan pidemmältä aikajaksolta kiinteistön toimintaa ja seurata näin sen laatua ja kehitystä”

says Kimmo Alaharju of the benefits provided by the system.

720° sopii hyvin yhteen eQ:n tavoitteiden kanssa

720° käyttöä on jatkuvasti laajennettu eQ:n kohteissa. eQ:lla on huomattu, että 720° Ratkaisu vahvistaa entisestään heidän omia toimintamallejaan ja asiantuntijuuttaan sisäympäristöasioissa. Näin kiinteistöjen laatutakuu on helppoa pitää yllä. eQ uskoo kiinteistöjensä käyttöasteen säilyvän jatkossakin hyvänä. Vuokralaiset ovat olleet tyytyväisiä.

eQ:n omissa kehityshankkeissa sisäilmaseurantajärjestelmä sisällytetään hankeprosessiin sen luonnollisena osana, sillä faktatiedon saaminen palautejärjestelmineen on koettu tärkeäksi osaksi kiinteistöä.

“Se on tietysti luonnollista, että meidän omissa hankkeissa 720° tulee jo rakennusvaiheen kautta investointina mukaan. Se on silloin jo alusta alkaen siellä käytössä. 720° toimii meidän tarpeeseen ja sitä on ollut hyvä käyttää”

toteaa Kimmo Alaharju.

Toimivaa yhteistyötä molemmin puolin

eQ:lla on oltu mielissään siitä, miten hyvin yhteistyö 720° kanssa on sujunut. Järjestelmän käyttöönotto on sujunut ripeästi, ja uudet käyttäjät on aina perehdytetty hyvin sekä kysymyksiin vastattu auliisti.

“Yhteistyö on ollut sujuvaa ja 720°- yhteyshenkilöt ovat olleet aktiivisesti yhteydessä ja valmiita keskustelemaan kaikista kehitysideoista”

kehuu Kimmo Alaharju.

Vuodesta 2019 alkanut yhteistyö on otettu innolla vastaan myös 720° puolesta.

“On hienoa päästä työskentelemään yrityksen kanssa, joka haluaa aidosti kehittää alaa ja ottaa käyttöön uusia ratkaisuja. Se tukee hyvin meidänkin tuotteen kehitystä. Olemme innolla ottaneet vastaan kaiken asiakaspalautteen ja sitä myötä olemme luoneet uusia ominaisuuksia kuten salkkutason raportointia ja eri kiinteistötyyppien vertailua”

kertoo 720° toimitusjohtaja Rick Aller.

Varaa demo