Skip to content
Lösning Prediktiv fastighesskötsel Kraften av Artificiell Intelligens Automatisk Rapportering Kommunikation Bestyrkt av Artificiell Intelligens Kunder Team Jobb Blogg Kontakt
Automatisk Rapportering

Vad innehåller rapporterna?

  • 720° Analytics skapar rapporter som är relevanta för flera intressenter. De skapas helt automatiskt och kan levereras personligen, enligt ebhov, för att verifiera resultaten personligen.
  • Rapporteringen inkluderar korrigerande åtgärder för att förbättra alla aspekter av ESG
    • Environmental – Allokera underhållsresurser och verktyg mer effektivt
    • Social – Minska förekomsten av föroreningar som partiklar och totala flyktiga organiska föreningar
    • Governance – Ökad produktivitet genom högre komfortnivåer
  • I rapporterna kan du hitta en jämförelse med ett brett utbud av riktlinjer och certifieringar (t.ex. WELL, ASHRAE etc.)
  • Rapporterna erbjuder en opartisk prestandaanalys som jämför dina fastigheter med liknande byggnader enligt typ, ålder, plats och storlek under en viss tidsperiod

Boka demo