Ratkaisu – 720°

Sisäympäristön laatu pysyy korkeana 720° analytiikan avulla

720° Analytiikka kerää informaatiota pienimmistäkin sisäympäristön muutoksista

 • 720° Analytiikka tunnistaa automaattisesti mm.: materiaalipäästöt, alhaisen ilmankosteuden, toistuvat hajut, lämpötilan nopeat muutokset, hiilidioksidin määrän ja meluympäristöön vaikuttavat tekijät.
 • Etenkin monitilatoimistoissa meluympäristö saattaa herättää keskustelua. Tämän vuoksi olemme kehittäneet meluanturin, joka tunnistaa desibelin lisäksi puheäänen osuuden meluympäristöstä.
 • Kun yhdistetään esineiden internet (Internet of Things) ja sisäympäristön valvonta,saadaan parempaa tietoa päätöksenteon tueksi kuin pelkällä perinteisellä sisäilmamittauksella.
 • Sisäympäristön valvonnan avulla pienhiukkasten sekä yhdisteiden käyttäytymistä on mahdollista tarkastella toimitilakohtaisesti.
 • Analysoitu tieto auttaa vertaamaan tilojen suoriutumista toisiinsa.

720° analysoi ja vertaa kiinteistöjä

 • Tähän mennessä keräämämme tiedon analysoimiseen menisi viideltä tohtorilta 128 vuotta. 720° analytiikka pystyy analysoimaan saman datamäärän viidessä sekunnissa. 720° analytiikka on nopeuden lisäksi ihmistä tarkempi ja johdonmukaisempi.
 • Kiinteistöjen kehitystä voidaan verrata muiden kiinteistöjen suoriutumiseen.
 • Kiinteistöjä on mahdollista vertailla rakennuksesta mitattavan olosuhdedatan ja tilassa toimivien ihmisten antaman palautteen perusteella.
 • Vertailutieto auttaa tekemään laadukkaampia päätöksiä sisäympäristön kehittämiseksi.
 • Kattavia historiatietoja voidaan tarkastella 720° – ratkaisun asennuksesta lähtien, ja verrata kiinteistön suoriutumista suhteessa kansalliseen ja kansainväliseen tietoon pohjautuen.

720° Live-näyttö mahdollistaa hyvän viestinnän

 • Tilankäyttäjille suunnattu onnistunut viestintä on tärkeää, jotta voidaan välttää sisäympäristöön liittyvä epätietoisuus.
 • Live-näytöllä esitetään yleisnäkymä toimitilan sisäympäristöstä.
 • Onnistunut viestintä poistaa epätietoisuutta ja kasvattaa luottamusta kiinteistöjohdon ja tilankäyttäjien välillä. Huomaamme päivittäin työssämme kuinka epätietoisuus sisäympäristön laadusta vaikuttaa tilankäyttäjiin.

720° analytiikkanäkymä kuvaa yksityiskohtaiset tiedot kiinteistönsidosryhmille

 • Analytiikka ilmoittaa automaattisesti olosuhteiden merkittävistä muutoksista kiinteistön sidosryhmille.
 • Analytiikka käyttää hyväkseen koneoppimista ja tekoälyä, jotta miljardit datapisteet voidaan muuttaa arvokkaaksi tiedoksi. Tämä mahdollistaa oikeanaikaisen päätöksenteon, toimenpiteiden seurannan ja raportoinnin siten, että kiinteistön sidosryhmät ja tilankäyttäjät saavat aina ajankohtaista tietoa.
 • Analytiikan avulla voidaan tunnistaa mm. Sisäilmastoluokituksen tavoitteiden saavuttaminen sekä ulko-olosuhteiden, tilankäyttäjien ja kiinteistöjärjestelmien vaikutus sisäympäristöön.
 • Sen sijaan, että joutuisitte odottamaan raporttia kuukausia, saatte tiedon välittömästi.

Päätöksenteko ja tarvittavat toimenpiteet nopeutuvat merkittävästi

Ei enää raporttien odottelua.

Sisäympäristön valvonta ehkäisee ongelmia ja parantaa kiinteistön laatua

 • Sisäympäristö pysyy laadukkaana
 • Kiinteistön käyttäjät pysyvät tyytyväisinä
 • Työteho paranee laadukkaamman ilmanlaadun johdosta
 • Ongelmat osataan jatkossa ennakoida eikä yllätyksiä ilmaannu
 • Luottamus kasvaa kiinteistön omistajan ja vuokralaisen välillä
 • Kiinteistön arvo kasvaa 

Sisäympäristön valvonta ehkäisee ongelmia ja parantaa kiinteistön laatua

Asiakastarinoita

Verohallinto

Verohallinnossa sisäilman analytiikka avattiin henkilöstölle 720°-järjestelmän avulla. Parempi ymmärrys sisäilman laadusta on auttanut puuttumaan ongelmiin. Myös turhat huoltopyynnöt vähenivät.

Lue lisää


Newsec – Opus Business Park

Toimistotilojen korkeampi käyttöaste ja tilamuutokset nostivat esiin kysymyksen, miten ilmanvaihto riittää Opus Business Parkissa. Ratkaisuna oli pysyvä sisäilmavalvonta ja mittaustulosten läpinäkyvyys.

Lue lisää


Helen Oy

Helen oli jo pitkään etsinyt järjestelmää, joka antaisi ajantasaista mittaustietoa sisäympäristön laadusta.

Lue lisää


Helsingin Kaupunki

Helsingin kaupunki otti 720°-sisäilmavalvonnan käyttöön peruskorjatuissa Töölön kirjastossa ja Roihuvuoren ala-asteen koulussa. Sisäilmaston valvonta varmistaa, että sisäilmastolle asetetut tavoitteet saavutetaan, talotekniikka toimii ja että olosuhteita kehitetään käyttäjien kokemusten perusteella.

Lue lisää


Tieto Oyj

Työtapojen ja -ympäristön uudistaminen on it-palveluyhtiö Tiedolla tärkeässä roolissa työtyytyväisyyden parantamisessa.

Lue lisää


YIT Oyj

YIT:n pääkonttorilla Helsingissä haluttiin varmistaa sisäilman laatu ja ennaltaehkäistä mahdollisia ongelmia. 720°:n reaaliaikainen ja pysyvä sisäilmavalvonta vakuutti rakennusalan edelläkävijän täysin uudenlaisella sisäilmalaadun mittausratkaisulla. 720°- sisäilmavalvonta on otettu käyttöön työntekijöiden turvaksi myös YIT:n Oulun konttorissa.

Lue lisää


Lindström Invest

Lindström Invest halusi 720°:n sisäilman laadunvalvontajärjestelmän urakoitsijan toimittaman taloautomaation rinnalle. Näin haluttiin varmistaa asiakastyytyväisyys sekä sisäilmasto-olosuhteiden sopimuksenmukaisuus urakoitsijasta riippumattomalla järjestelmällä.

Lue lisää


Entä jos tästä olisikin teille hyötyä moninkerroin enemmän kuin mitä tämä investointi maksaa?

Ole yhteydessä

Annamme ilmaisen tilannearvion kiinteistöstänne ja tarjouspyynnön halutessanne.

Ensimmäiset tulokset kiinteistön sisäympäristön laadusta saadaan teille noin muutamassa viikossa projektin aloittamisesta riippuen kiinteistönne koosta.

Kontaktihenkilö

Rick Aller
Chief Operating Officer
rick@720.io

Yhteydenottolomake

Aiheeseen liittyvää tutkimustietoa:

Building Engineering Services Association (BESA) Report, 2016; according to studies. 61% of the complaints are due to psychosocial influence – not caused by IAQ.

Lahtinen, M., Sundman-Digert, C. & Reijula, K. (2004). Psychosocial work environment and indoor air problems: a questionnaire as a means of problem diagnosis. Occup Environ Med, 61: 143-149.