Yhdistämme tekoälyn (AI), huipputason sisäilmasto-osaamisen ja organisaatiokäyttäytymiseen liittyvät näkökohdat parantaaksemme kokonaisten kiinteistöportfolioiden sisäympäristöjä.

eQ

Vastuullisena sijoittajana eQ haluaa panostaa kiinteistöjen sisäympäristön valvontaan. 720° Ratkaisun avulla he pystyvät kehittämään ennakointia. Järjestelmä toimii loistavana työkaluna tilankäyttäjien suoran palautteen saamisessa sekä kiinteistön toiminnan ja huollon seurannassa. 720° tukee ja vahvistaa hyvin eQ:n jo olemassa olleita toimintamalleja, ja sen käyttöä laajennetaan jatkuvasti.

Lue lisää

Tampereen Tilapalvelut

Tampereen Tilapalveluilla haluttiin ottaa käyttöön uusi tapa hallita sisäilmaolosuhteita ja lisätä vuorovaikutusta tilankäyttäjien kanssa. 720° avulla on edistetty avointa ja läpinäkyvää viestintää. Samalla resursseja on pystytty käyttämään tehokkaammin, kun toimenpiteet voidaan kohdistaa paremmin. Järkevä kiinteistönhoito on tuonut viihtyisien työympäristöjen lisäksi energiansäästöä. Ensimmäisen kohteen positiivisten kokemusten jälkeen 720° käyttöä on laajennettu useisiin rakennuksiin.

Lue lisää

Castellum

Kun erinomainen asiakastyytyväisyys ja pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat toiminnan ytimessä, Castellum halusi varmistaa 720° Sisäympäristön valvontaratkaisulla, että Rantatie Business Park Loikan sisäilmaluokitus yltää parhaaseensa.

Lue lisää

Tee laadukkaasta sisäympäristöstä kilpailuetusi!

Näin 720° toimii

  • 720° on joustava ratkaisu, joka integroituu helposti olemassa oleviin kiinteistöautomaatiojärjestelmiin ja anturiverkostoihin kaikkialla maailmassa
  • Markkinoiden laaja-alaisin analytiikka mahdollistaa oikea-aikaisen päätöksenteon ja huolellisesti kohdennetut huoltotoimet, mikä parantaa käyttäjien tyytyväisyyttä, alentaa ylläpitokustannuksia ja nostaa kiinteistön arvoa.
  • 720° Analytiikka analysoi ja vertaa kiinteistöjä muuttaen miljardit datapisteet arvokkaaksi tiedoksi
  • 720° Näyttö takaa onnistuneen viestinnän ja kasvattaa luottamusta kiinteistöjohdon ja tilankäyttäjien välille.

Kiinteistökannan jatkuva seuranta tarjoaa hyödyllistä tietoa kiinteistöomaisuuden suorituskyvyn sekä käyttäjien hyvinvoinnin ja tyytyväisyyden parantamiseksi

Korkea sisäympäristön laatu

Korkea sisäympäristön laatu

Tunnistaa mm. toteutuvatko sisäilmaluokitusten mukaiset tavoitteet sekä miten ulko-olosuhteet, tilankäyttäjät ja kiinteistöjärjestelmät vaikuttavat sisäympäristöön

Automaattinen ilmoitus olosuhteiden merkittävistä muutoksista kiinteistöjen sidosryhmille

Automaattinen ilmoitus olosuhteiden merkittävistä muutoksista kiinteistöjen sidosryhmille

Lisää tyytyväisyyttä ja hyvinvointia työympäristössä, parantaa tuottavuutta ja helpottaa vuorovaikutusta kiinteistötiimin ja tilankäyttäjän välillä.

Optimoitu resurssien allokointi

Optimoitu resurssien allokointi

Sisäympäristöltään optimoidut rakennukset käyttävät resursseja älykkäämmin, pienentävät kiinteistösalkun hiilijalanjälkeä ja lisäävät tuottoa – ylläpitokustannuksia samalla pienentäen.

Luottamus kiinteistönomistajan ja tilankäyttäjien välillä

Luottamus kiinteistönomistajan ja tilankäyttäjien välillä

Helppo käyttöliittymä mahdollistaa älykkään, vastuullisen ja ennakoivan kiinteistöjohtamisen, minkä avulla pystyt tarjoamaan vuokralaisille parempaa palvelua, lisäten samalla heidän mukavuuttaan ja hyvinvointiaan.

Newsec YIT SEB eQ HELEN iss

“Parannamme ihmisten elämänlaatua. Teemme tämän hyödyntämällä teknologiaa valvoaksemme ja parantaaksemme tehokkaammin sisäympäristöjä.”

Rick Aller

Rick Aller

Chief Executive Officer

Tehdään maailmasta parempi, alkaen kiinteistösi sisäympäristöstä!

Ota yhteyttä

720°

Miksi valita meidät?

Uskomme, että jokaisella työntekijällä on oikeus terveelliseen ja tuottavaan
työympäristöön. Haluamme auttaa yrityksiä ja kiinteistönomistajia tarjoamaan ihmisille parhaat
mahdolliset työskentelyolosuhteet. Globaalina edelläkävijänä olemme muuttaneet alaa ja
haastamme edelleen vallitsevia standardeja. Uraauurtava ratkaisumme – kuten kaikki mitä
teemme – perustuu luottamukseen, tietoon ja avoimuuteen.

Request demo