Sisäympäristön laatu pysyy korkeana 720 Analytiikalla | 720 Degrees

Sisäympäristön laatu pysyy korkeana 720° avulla

720° Analytiikka – moderni työkalu sisäympäristön seurantaan

 • Yhdistetty tekoäly, koneoppiminen ja sisäympäristön valvonta, jotta miljardit datapisteet voidaan muuttaa arvokkaaksi tiedoksi
 • Mahdollistaa hyvän sisäilmajohtamisen, oikea-aikaisen päätöksenteon, toimenpiteiden seurannan ja raportoinnin niin, että kiinteistöjen sidosryhmät saavat aina ajankohtaisen tiedon
 • Markkinoiden tarkin analytiikka kiinteistöjen etäseurantaan
 • Tunnistaa mm. toteutuvatko sisäilmaluokitusten mukaiset tavoitteet sekä miten ulko-olosuhteet, tilankäyttäjät ja kiinteistöjärjestelmät vaikuttavat sisäympäristöön
 • Ilmoittaa automaattisesti olosuhteiden merkittävistä muutoksista kiinteistöjen sidosryhmille
 • Dataa kerätään asiakkaan toivomista parametreistä, joita voivat olla materiaalipäästöt, alhainen ilmankosteus, toistuvat hajut, lämpötilan nopeat muutokset, paine-erot, hiilidioksidin määrä ja meluympäristöön vaikuttavat tekijät
 • Mahdollista integroida eri anturiverkostoihin ja kiinteistöjärjestelmiin

720° Analytiikka analysoi ja vertaa kiinteistöjä

 • Kerää ja analysoi dataa heti käyttöönotosta lähtien. Kiinteistöjä on mahdollista verrata suhteessa:
  • ulkoilman laatuun
  • standardeihin ja luokituksiin
  • muiden alueen kiinteistöihin
  • muihin omiin kiinteistöihin
 • Analysoi kiinteistöjen datan sekunneissa ihmistä tarkemmin ja johdonmukaisemmin
 • Vertaa kiinteistöjen suoriutumista toisiinsa
 • Auttaa tekemään laadukkaita päätöksiä sisäympäristön kehittämisessä vertailutiedon avulla
 • Selkeät, kattavat ja visuaaliset raportit – tärkeimmät tiedot heti saatavilla

720° Näyttö mahdollistaa ennennäkemättömän viestinnän

 • Käyttäjäystävällinen tablettinäkymä takaa tilankäyttäjille saumattoman tiedonkulun ja ajantasaisen viestinnän sisäympäristön tilasta
 • Onnistunut viestintä poistaa epätietoisuutta ja kasvattaa luottamusta kiinteistöjohdon ja tilankäyttäjien välillä
 • 720° toimii kolmantena osapuolena tiedon välittämisessä ja takaa näin avoimuutta viestintään
 • Mahdollistaa myös sisäympäristöön liittyvän palautteen keräämisen, jolloin tilankäyttäjien tuntemukset ja 720° Analytiikkaan kerätty data analysoidaan suhteessa toisiinsa
 • Näytöllä esitetään yleisnäkymä toimitilan sisäympäristöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä huomoiden myös esimerkiksi ulko-olosuhteet
 • Näkymä suunniteltu tilankäyttäjien tarpeet huomioiden

Päätöksenteko ja tarvittavat toimenpiteet nopeutuvat merkittävästi 720° ratkaisun avulla

Sisäympäristön valvonta ennaltaehkäisee haasteita ja parantaa kiinteistöjen laatua

 • Sisäympäristö pysyy laadukkaana
 • Kiinteistöjen käyttäjät pysyvät tyytyväisinä
 • Huoltokustannukset alenevat, jonka seurauksena kiinteistöjen arvo kasvaa
 • Sisäilmaan liittyvät haasteet osataan jatkossa ennakoida eikä yllätyksiä ilmaannu
 • Kiinteistöjen omistajan ja vuokralaisen välinen luottamus kasvaa

Sisäympäristön valvonta ennaltaehkäisee haasteita ja parantaa kiinteistöjen laatua

Asiakastarinoita

Verohallinto

Verohallinnossa sisäilman analytiikka avattiin henkilöstölle 720°-järjestelmän avulla. Parempi ymmärrys sisäilman laadusta on auttanut puuttumaan ongelmiin. Myös turhat huoltopyynnöt vähenivät.

Lue lisää


Newsec – Opus Business Park

Toimistotilojen korkeampi käyttöaste ja tilamuutokset nostivat esiin kysymyksen, miten ilmanvaihto riittää Opus Business Parkissa. Ratkaisuna oli pysyvä sisäilmavalvonta ja mittaustulosten läpinäkyvyys.

Lue lisää


Helen Oy

Helen oli jo pitkään etsinyt järjestelmää, joka antaisi ajantasaista mittaustietoa sisäympäristön laadusta.

Lue lisää


Tieto Oyj

Melutasot laskivat, työtyytyväisyys nousi. Tieto Oyj:n sisäympäristöä valvoo nyt tekoälyyn pohjautuva 720°-järjestelmä, joka mittaa reaaliaikaisesti mm. tilojen desibelitasoja ja puheen osuutta melusta, lämpötilavaihteluja ja materiaalipäästöjä.

Lue lisää


YIT Oyj

YIT:n pääkonttorilla Helsingissä haluttiin varmistaa sisäilman laatu ja ennaltaehkäistä mahdollisia ongelmia. 720°:n reaaliaikainen ja pysyvä sisäilmavalvonta vakuutti rakennusalan edelläkävijän täysin uudenlaisella sisäilmalaadun mittausratkaisulla. 720° Sisäilmavalvonta on otettu käyttöön työntekijöiden turvaksi myös YIT:n Oulun konttorissa.

Lue lisää


Lindström Invest

Lindström Invest halusi 720°:n sisäilman laadunvalvontajärjestelmän urakoitsijan toimittaman taloautomaation rinnalle. Näin haluttiin varmistaa asiakastyytyväisyys sekä sisäilmasto-olosuhteiden sopimuksenmukaisuus urakoitsijasta riippumattomalla järjestelmällä.

Lue lisää


Haluatko kuulla lisää ratkaisustamme?

Ollaan yhteydessä!

Yhteyshenkilö

Karoliina Kajander
VP, Customers
contact@720.io

Yhteydenottolomake

Aiheeseen liittyvää tutkimustietoa:

Building Engineering Services Association (BESA) Report, 2016; according to studies. 61% of the complaints are due to psychosocial influence – not caused by IAQ.

Lahtinen, M., Sundman-Digert, C. & Reijula, K. (2004). Psychosocial work environment and indoor air problems: a questionnaire as a means of problem diagnosis. Occup Environ Med, 61: 143-149.

Request demo