Ratkaisu – 720°

Sisäympäristön laatu pysyy korkeana 720° analytiikan avulla

720° Analytiikka kerää informaatiota pienimmistäkin sisäympäristön muutoksista

 • 720° Analytiikka tunnistaa automaattisesti mm. seuraavat ongelmat: materiaalipäästöt, alhainen ilmankosteus, toistuvat hajut, lämpötilan nopeat muutokset, hiilidioksidin määrä ja häiritsevä melutaso. Melutaso voi olla ongelmallista etenkin avotoimistossa. Tämän takia olemme kehittäneet meluantureita, jotka mittaavat desibelin lisäksi puheäänen osuutta melusta Voice Activity Detection (VAD) -tunnistuksen avulla.
 • Kun yhdistetään esineiden internet (Internet of Things) ja sisäilmamittaus, saadaan paljon enemmän tietoa päätöksenteon tueksi kuin pelkällä perinteisillä laboratorio -testeillä. Sisäilmavalvonnan avulla pienhiukkasten ja yhdisteiden liikkeitä on mahdollista tarkastella toimitilakohtaisesti ja täten ongelmakohtien paikantaminen on huomattavasti tehokkaampaa.
Solution 1

720° analysoi ja vertaa kiinteistöjä

 • Tähän mennessä keräämämme tiedon analysoimiseen menisi viideltä tohtorilta 128 vuotta. 720° analytiikka pystyy analysoimaan saman datamäärän viidessä sekunnissa. 720° analytiikka on nopeuden lisäksi ihmistä tarkempi ja johdonmukaisempi.
 • Kiinteistöjen kehitystä voidaan verrata muiden kiinteistöjen kehitykseen.
 • Kiinteistöjä on mahdollista vertailla rakennuksesta mitattavan sensoridatan ja tilassa toimivien ihmisten antaman palautteen perusteella.
 • Vertailutieto auttaa tekemään laadukkaampia päätöksiä sisäympäristön kehittämiseksi sekä lisäämään yleistä tyytyväisyyttä organisaatiossa.
 • Kattavia historiatietoja voidaan tutkia mittauksen aloituksesta lähtien, ja verrata kiinteistön suoriutumista suhteessa kansalliseen ja kansainväliseen tietoon pohjautuen.
Solution 2

720° Live-näyttö mahdollistaa hyvän viestinnän

 • Hyvä viestintä on ehdotonta, jotta voidaan välttää tilanteiden paheneminen.
 • Live-näytöllä näytetään yleisnäkymä toimitilasta ja ns. “lämpökartta”, jonka avulla tilan käyttäjät saavat lisätietoja tämänhetkisestä tilasta ja osaavat valita työpisteensä paremmin.
 • Lisääntynyt viestintä poistaa epätietoisuutta ja kasvattaa luottamusta kiinteistöjohdon ja työntekijöiden välillä. Sisäilmaan ja muuhun sisäympäristöön liittyvä epätietoisuus on yksi kiinteistön johdon suurimmista haasteista. Huomaamme päivittäin työssämme, kuinka pienet muutokset sisäilman laadussa häiritsevät ihmisiä vähemmän kuin yleinen tietämättömyys sisäilmasta. Sen sijaan, että joutuisitte odottamaan raporttia kuukausia, saatte tiedon välittömästi.
Solution 3

720° analytiikkanäkymä kuvaa yksityiskohtaiset tiedot

 • Analytiikkanäkymässä nähdään kaikki yksityiskohtaiset tiedot.
 • Analytiikka ilmoittaa ja ehdottaa automaattisesti kiinteistön sidosryhmille kiinteistön sidosryhmille mitä tehdä esimerkiksi silloin, mikäli tilasta löytyy materiaalipäästöjä tai jos lämpötilat eivät noudata määriteltyjä ohjearvoja. Myös mikäli puheäänen osuus melusta ylittää jatkuvasti suositukset, järjestelmä ehdottaa mahdollisia ratkaisuja riippuen datan analysoinnista
 • 720° analytiikka lähettää ilmoituksen tai suosituksen suoraan analytiikkanäkymään tai sähköpostiin. Teidän ei siis tarvitse lukea kymmensivuisia selvityksiä vain tajutaksenne, ettei raportti tarjoa mitään lopputulosta, vaan sen sijaan analytiikka antaa tiedot selkokielellä välittömästi.
Solution 4

Päätöksenteko ja tarvittavat toimenpiteet nopeutuvat merkittävästi

Ei enää raporttien odottelua.

Sisäympäristön valvonta ehkäisee ongelmia ja parantaa kiinteistön laatua

 • Sisäympäristö pysyy laadukkaana
 • Kiinteistön käyttäjät pysyvät tyytyväisinä
 • Työteho paranee laadukkaamman ilmanlaadun johdosta
 • Ongelmat osataan jatkossa ennakoida eikä yllätyksiä ilmaannu
 • Luottamus kasvaa kiinteistön omistajan ja vuokralaisen välillä
 • Kiinteistön arvo kasvaa 

Sisäympäristön valvonta ehkäisee ongelmia ja parantaa kiinteistön laatua

Asiakastarinoita

Verohallinto

Verohallinnossa sisäilman analytiikka avattiin henkilöstölle 720°-järjestelmän avulla. Parempi ymmärrys sisäilman laadusta on auttanut puuttumaan ongelmiin. Myös turhat huoltopyynnöt vähenivät.

Lue lisää


Newsec – Opus Business Park

Toimistotilojen korkeampi käyttöaste ja tilamuutokset nostivat esiin kysymyksen, miten ilmanvaihto riittää Opus Business Parkissa. Ratkaisuna oli pysyvä sisäilmavalvonta ja mittaustulosten läpinäkyvyys.

Lue lisää


Helen Oy

Helen oli jo pitkään etsinyt järjestelmää, joka antaisi ajantasaista mittaustietoa sisäympäristön laadusta.

Lue lisää


Helsingin Kaupunki

Helsingin kaupunki otti 720°-sisäilmavalvonnan käyttöön peruskorjatuissa Töölön kirjastossa ja Roihuvuoren ala-asteen koulussa. Sisäilmaston valvonta varmistaa, että sisäilmastolle asetetut tavoitteet saavutetaan, talotekniikka toimii ja että olosuhteita kehitetään käyttäjien kokemusten perusteella.

Lue lisää


Tieto Oyj

Työtapojen ja -ympäristön uudistaminen on it-palveluyhtiö Tiedolla tärkeässä roolissa työtyytyväisyyden parantamisessa.

Lue lisää


YIT Oyj

YIT:n pääkonttorilla Helsingissä haluttiin varmistaa sisäilman laatu ja ennaltaehkäistä mahdollisia ongelmia. 720°:n reaaliaikainen ja pysyvä sisäilmavalvonta vakuutti rakennusalan edelläkävijän täysin uudenlaisella sisäilmalaadun mittausratkaisulla. 720°- sisäilmavalvonta on otettu käyttöön työntekijöiden turvaksi myös YIT:n Oulun konttorissa.

Lue lisää


Entä jos tästä olisikin teille hyötyä moninkerroin enemmän kuin mitä tämä investointi maksaa?

Ole yhteydessä

 • Lähettämällä tekstiviesti “sisäilma” tai soittamalla numeroon +358 40 822 7580
 • Olemme yhteydessä teihin 24h:n sisällä
 • Annamme ilmaisen tilannearvion kiinteistöstänne ja tarjouspyynnön halutessanne.

Ensimmäiset tulokset kiinteistön sisäympäristön laadusta saadaan teille noin muutamassa viikossa projektin aloittamisesta riippuen kiinteistönne koosta.

Kontaktihenkilö

Rick Aller
Chief Operating Officer
+1-646-329-2221
+358 40 822 7580
rick@720.io

Yhteydenottolomake

Lähdeviitteet mm.:

Stress and an unfavorable situation in a job can at worst cause similar symptoms as indoor air problems.

Lahtinen, Sundman-Digert,
Reijula, 2004: 143–149

Building Engineering Services Association (BESA) Report, 2016; according to studies. 61% of the complaints are due to psychosocial influence – not caused by IAQ.

Lahtinen et al., 2004

Lahtinen M., Sundman-Digert C., Reijula K., (2004), Psychosocial work environment and indoor air problems: a questionnaire as a means of problem diagnosis Occup Environ Med.

Lahtinen, Sundman-Digert,
Reijula, 61:143–1.49