Verohallinto

720°-järjestelmän avulla ollaan saatu parempi ymmärrys sisäilman laadusta. Järjestelmän avulla on osattu paremmin puuttua ongelmiin. Myös turhat huoltopyynnöt vähenivät. 

Vaihtelevista olosuhteista johtuneet sisäilmaongelmat toivat Verohallinnon ja 720 Degreesin tiet yhteen. Helsingin toimisto- ja asiakaspalvelutilojen seurannasta alkanut sisäilmavalvonta on laajentunut sittemmin Turkuun ja Järvenpäähän.

“Faktat vedosta ja lämpötilavaihteluista uudessa Helsingin Kluuvin toimipisteessä haluttiin kiinteistön omistajan ja huollon tietoon”, kertoo Verohallinnon toimitilapäällikkö Olli Aalto.

Samalla olosuhteiden seuraaminen haluttiin koko toimipisteen henkilöstön saataville. Visuaalisesti ymmärrettävästä esitystavasta oli apua, jotta kaikki ymmärtäisivät, mitä sisäilmastossa tapahtuu.

Kun tieto avattiin kaikkien saataville, seurauksena oli myös turhien huoltopyyntöjen vähentyminen.

Olosuhdevaihteluiden lisäksi kiinteistöpäällikön huoli remontoidussa kohteessa liittyi erityisesti VOC-päästöihin.

“Kiinteistön omistajan kanssa oli sovittu, että ensimmäisenä vuonna ilmastointi on päällä ympäri vuorokauden. Sisäilmavalvonta paljasti, että ensimmäisen vuoden jälkeenkin VOC-arvot kohosivat merkittävästi, kun ilmanvaihdon tehoa laskettiin öisin. Aikaistamalla ilmanvaihdon aloitusta, yön korkeat päästötasot saatiin laskemaan ennen työpäivän alkua riittävän matalaksi.”

Analytiikka antaa mahdollisuuden toimia, jos tarvetta on

Aallon mukaan 720° Analytiikan avulla kaikki sisäilman parissa työskentelevät voivat osaltaan varmistua, että tilannetta pyritään ratkaisemaan.

“Mitatut ja todetut ongelmat on käsitelty työsuojelu- ja esimiesryhmässä. Yhteisymmärrys siitä, mihin puututaan, on parantunut.”

Sittemmin 720°-sisäilmavalvonta on otettu käyttöön myös Turussa, jossa olosuhteet Kluuvin tavoin vaihtelivat liikaa talon yhdessä siivessä. Järvenpäässä sisäolosuhteiden seurantatarve liittyi talossa tehtyyn remonttiin, jossa oli hetkellinen pölynhallintaongelma.

Järvenpäässä mitattiin, ettei pölyn lisäksi lähteenä ole jotain muuta ongelman aiheuttajaa. Luottamus ilmanlaatuun haluttiin palauttaa pysyvällä sisäilmavalvonnalla.

“Keskustelulle on ollut hyödyksi, että asiaa voidaan käsitellä faktojen avulla”, Aalto sanoo.

Verohallinto

"Mikään aikaisemmista järjestelmistämme ei ole tarkastellut ilmanlaatua yhtä laajasti. Kaiken lisäksi järjestelmä esittää mittausdatan graafisessa muodossa, yllättävänkin käyttäjäystävällisesti."

Olli Aalto, toimitilapäällikkö

Verohallinnosta

Verohallinto toimii valtiovarainministeriön alaisuudessa ja sen päätehtävänä on kerätä suurin osa Suomessa kerättävistä veroista ja veronluonteisista maksuista. Verotulojen kertymisen mahdollisimman täysimääräisinä varmistaa ennakoiva ohjaus, hyvä palvelu ja uskottava verovalvonta. Verohallinnon visio on kuulua digitaalisen talouden edelläkävijöihin. Näin asiakkaiden ei tarvitse miettiä verotusta, vaan se on sulautunut vaivattomasti ihmisten arkeen.

Lue lisää 720° Ratkaisusta Ota yhteyttä

Request demo