Newsec – Opus Business Park

Ilmanvaihdon tärkeys nousi esiin, kun toimistotilojen käyttöaste kasvoi ja tiloja muutettiin yritysten tarpeisiin sopiviksi. Ratkaisun tarjosi jatkuva sisäilmavalvonta sekä mittaustulosten läpinäkyvyys yrityspuiston vuokralaisten ja kiinteistönomistajien kesken.

Tilojen jatkuva muokkaaminen aiheuttaa haasteita ilmanvaihdolle

Newsecin manageeraama Opus Business Park tarjoaa työympäristön monipuolisine palveluineen yrityksille Helsingin Herttoniemessä.

Kiinteistön sisäilman kannalta yrityspuistoille tyypillinen tilojen muovaaminen ja käyttöasteen kasvu tuottavat kuitenkin haasteita, kun toimistohuoneita avataan avotiloiksi ja toisinpäin.

“Alkuperäiset tilajaot, käyttäjien lukumäärä ja suunnitellut ilmamäärät muuttuvat jatkuvasti”, Newsecin Property Manager Aappo Niikko kertoo.

Koska työskentelyolosuhteiden laadukkuus on koko Opus Business Parkin toiminnan ytimessä, ei riskiä sisäilmasta johtuvaan viihtyvyyden ja työtehon alenemiseen haluttu ottaa. Sekä toimistorakennusta hallinnoiva Newsec että vuokralaiset halusivat varmistua, että työskentelyolosuhteet ovat jatkossakin parhaat mahdolliset. Niinpä haluttiin pitää huoli siitä, että sisäilma pysyy korkeimmalla mahdollisella tasolla.

Sisäilmavalvonta osoittaa ilmanvaihdon kehityskohdat

Opus Business Parkiin haluttiin taloautomaation lisäksi erillinen mittausjärjestelmä, jolla saataisiin tarkempaa tietoa mm. tilojen lämpötilasta, kosteudesta, hiilidioksiditasoista, sekä rakennus- ja sisustusmateriaaleista haihtuvista VOC-päästöistä. Lisäksi sisäilmavalvonta haluttiin läpinäkyväksi siten, että tieto työympäristön olosuhteista olisi sekä vuokralaisten että kiinteistön omistajien nähtävillä.

Tekoälyä hyödyntävä 720°-sisäilmavalvonta vastasi Newsecin tarpeisiin täydellisesti. Valvontajärjestelmä asennettiin rakennukseen useisiin erilaisiin tiloihin: neuvotteluhuoneisiin, avotiloihin ja yksittäisiin toimistohuoneisiin. Järjestelmän avulla sisäilmaa koskeva tieto saatiin näppärästi ja läpinäkyvästi kaikkien nähtäville. Reaaliaikaisen analytiikan avulla päästiin optimoimaan työskentelyolosuhteita ja pystyttiin tunnistamaan tilat, joissa myös energian säästäminen olisi mahdollista.

Läpinäkyvyyttä ja reaaliaikaista palautetta käyttäjiltä

720° Näyttö antaa tilankäyttäjille yleisnäkymän sisäympäristön tilasta. Näyttö sijoitettiin Opus Business Parkin infopisteelle, jolloin kuka tahansa voi perehtyä sisäilman laatuun ja jättää työskentelyolosuhteisiin liittyvää palautetta. Ajantasaisen viestinnän avulla vältetään sisäilmaan liittyvä epätietoisuus ja kasvatetaan luottamusta tilan käyttäjän ja omistajan välillä.

Kiinteistöjohto saa myös erillisen yksityiskohtaisemman näkymän, josta nähdään tarkalleen, mihin asioihin tarvitsee kiinnittää huomioita ja ryhtyä toimenpiteisiin – näin vältytään turhilta huoltotoimenpiteiltä.

Energiaa säästyy tilojen olosuhteita optimoimalla

Analytiikasta on ollut suuri apu käyttöasteen kasvaessa ja tiloja muokatessa – ilmanvaihto pysyy nyt jatkuvien muutosten perässä. Ilmanlaadun parantamisen lisäksi järjestelmän tuottaman tiedon avulla on saatu myös kustannussäästöjä: Newsec on ollut tyytyväinen päätökseensä siirtää Opus Business Parkin sisäympäristövalvonnan 720 Degrees Oy:lle.

“Sisäilmavalvonnan ansiosta meidän ei tarvitse arvailla, millainen sisäilman laatu on, vaan näkymämme on aina reaaliaikainen. Olemme optimoineet työskentelyolosuhteita mm. laskemalla tiettyjen tilojen lämpötiloja. Samalla on löydetty paikkoja energian säästämiseksi”, Niikko kertoo.

Newsec – Opus Business Park

"Sisäilmavalvonnan ansiosta meidän ei tarvitse arvailla, millainen sisäilman laatu on, vaan näkymämme on aina reaaliaikainen. Olemme optimoineet työskentelyolosuhteita mm. laskemalla tiettyjen tilojen lämpötiloja ja säästäneet energiaa."

Aappo Niikko, Property Manager

Newsec & Opus Business Park

Newsec on perustettu Ruotsissa 1994 ja osti vuonna 2005 Suomessa 1989 lähtien toimineen Tallberg Toimitilajohto Oy:n. Newsec on kiinteistöalan palveluyritys, joka hallinnoi, arvioi ja antaa asiantuntemustaan n. 1800 työntekijän voimin seitsemällä eri markkina-alueella. Newsec hallinnoi Opus Business Parkia taateen siellä n. 50 eri alojen asiantuntijayritykselle työympäristön monipuolisilla palveluilla.

Lue lisää 720° Ratkaisusta Ota yhteyttä

Request demo