Lindström Invest - 720°

Lindström Invest

Miten päästiin korkeimpaan sisäilmaluokkaan?

Asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi haluttiin päästä korkeimpaan mahdolliseen sisäilmaluokitukseen. Siksi Lindström Invest asennutti Kalasatamassa sijaitsevaan yrityspuistoonsa 720° Sisäilmavalvonnan.

Tavoitteena asiakastyytyväisyys ja korkealaatuinen sisäilma

Kun asiakastyytyväisyys ja pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat toiminnan ytimessä, Lindström Invest halusi varmistaa sisäilmavalvonnalla, että KOy Rantatie Loikan sisäilmaluokitus yltää parhaaseensa.

720°-sisäilmavalvonta päätettiin ottaa käyttöön urakoitsijan toimittaman taloautomaation rinnalle marraskuun 2017 lopussa, ja valvontaa laajennettiin heti joulukuussa.

“Laadukkaat sisäilmasto-olosuhteet ovat toimistorakennuksen asiakastyytyväisyydessä kaiken A ja O”, Lindström Investin kiinteistökehityspäällikkö Pekka Tynjälä huomauttaa.

Nopeampi reagointi sisäilmasäätöihin nyt mahdollista

“Halusimme urakoitsijan toimittaman taloautomaation rinnalle myös 720°:n sisäilman mittausjärjestelmän. Näin varmistamme asiakastyytyväisyyden ja nopean reagoinnin siihen, että sisäilmasäädöt toimivat”, Tynjälä huomauttaa.

720° Analytiikan avulla kiinteistön lämpötilavaihteluita, hiilidioksiditasoja, materiaalipäästöjä, kosteusolosuhteita ja pienhiukkasmääriä voidaan nyt seurata reaaliaikaisesti. Mikäli puutteita ilmenee, niihin pystytään reagoimaan välittömästi.

720° Analytiikka hyödyntää koneoppimista ja tekoälyä

“Olemme tuoneet koneoppimismetodit ja tekoälyn perinteiselle sisäilma-alalle”, 720° asiakkuusjohtaja Karoliina Kajander kertoo. Rakennuksesta kerätyt miljardit datapisteet tuottavat kiinteistön sidosryhmille arvokasta tietoa rakennuksen sisäympäristöstä. Täsmällinen data mahdollistaa oikea-aikaisen päätöksenteon ja tarkoin kohdistetut huoltotoimenpiteet.

Järjestelmä hyödyntää koneoppimista, tekoälyä ja pilviteknologiaa, joiden avulla sisäympäristöstä saadaan tarkkaa tietoa kiinteistön omistajien ja sitä hallinnoivien käyttöön.

720° Näyttö antaa tilan käyttäjille yleisnäkymän sisäympäristön tilasta

Tabletin avulla kuka tahansa tilan käyttäjä voi perehtyä sisäilman laadun yleisnäkymään ja jättää työskentelyolosuhteisiin liittyvää palautetta. Ajantasaisen viestinnän avulla vältetään sisäilmaan liittyvä epätietoisuus ja kasvatetaan luottamusta tilan käyttäjän ja omistajan välillä.

Kiinteistöjohto ja kiinteistöhuolto saavat puolestaan yksityiskohtaisemman näkymän, josta nähdään tarkalleen, mihin asioihin tarvitsee kiinnittää huomioita ja mihin toimenpiteisiin kannattaisi ryhtyä – näin osataan kohdistaa huoltoja oikeisiin kohteisiin ja voidaan vähentää huoltojen määrää.

Uusi sisäilmavalvonta auttoi nousemaan parhaaseen sisäilmaluokkaan

Sisäilman laatuluokat S1:stä alaspäin kertovat rakennuksen sisäympäristön olosuhteista. S2-luokan olosuhteita pidetään jo hyvinä, mutta S1-luokkaan pääseminen vaatii korkeampaa sisäilman laatua sekä sisälämpötilan ympärivuotista hallintaa. Parhaan luokituksen saaneissa rakennuksissa päästään todella puhtaaseen ilmaan, optimoituihin kosteus- ja lämpöolosuhteisiin sekä yksilölliseen sisäympäristön hallintaan. Lindström Invest halusi, että uusi yrityspuisto saavuttaa korkeimman S1-vaatimustason. Lisäksi haluttiin osata reagoida nopeasti mahdollisiin tuleviin sisäilman haasteisiin.

Sisäilman laadulla on valtava merkitys työympäristön hyvinvointiin ja yrityspuiston asiakkaiden tyytyväisyyteen. Lindström Investin mukaan sisäilmavalvonta on lunastanut odotukset, sillä 720° Analytiikan avulla olosuhteet pysyvät jatkuvasti laadukkaina.

Lindström Invest

"Halusimme urakoitsijan toimittaman taloautomaation rinnalle myös 720°:n sisäilman mittausjärjestelmän. Näin varmistamme asiakastyytyväisyyden ja nopean reagoinnin siihen, että sisäilmasäädöt toimivat."

Pekka Tynjälä, kiinteistökehityspäällikkö

Lindström Investistä

Lindström Invest Oy on vuodesta 2002 toiminut itsenäinen ja yksityinen kiinteistösijoitus- ja kehitysyhtiö, joka panostaa yksilöllisiin toimitilaratkaisuihin, hyvään palveluun ja korkeaan asiakastyytyväisyyteen. Toiminnassaan he painottavat pitkäaikaisia asiakassuhteita ja saumatonta yhteistyötä eri alojen palveluntuottajien kanssa.

Lue lisää 720° Ratkaisusta Ota yhteyttä

Request demo