Helsingin kaupunki otti 720° sisäilmavalvonnan käyttöön | 720 Degrees
Helsingin Kaupunki

Helsingin Kaupunki

Helsingin kaupunki otti 720°-sisäilmavalvonnan käyttöön peruskorjatuissa Töölön kirjastossa ja Roihuvuoren ala-asteen koulussa. Sisäilmaston valvonta varmistaa, että sisäilmastolle asetetut tavoitteet saavutetaan, talotekniikka toimii ja että olosuhteita kehitetään käyttäjien kokemusten perusteella.

Töölön kirjasto ja Roihuvuoren ala-aste peruskorjattiin vuonna 2016 ja remontin jälkeen kohteissa valvotaan, että sisäilmalle asetetut laatutavoitteet täyttyvät.

– Kiinteistön sisäilmalle asetetut tavoitteet tulee saavuttaa ensimmäisten käyttöönottovuosien aikana, sanoo Helsingin kaupungin Marianna Tuomainen. Sisäilma-asioihin erikoistunut Tuomainen työskentelee johtavana asiantuntijana kaupungin omistamien kiinteistöjen hallinnointipalvelussa.

Molemmissa kohteissa on omat erityispiirteensä, ja 720°-valvonnan avulla olosuhteista kerätään tarvittavaa lisätietoa. Näin sisäilmastoon vaikuttavat säädöt voidaan tehdä aiempaa tarkemmin.

Töölön kirjaston kaksikerroksisessa lukusalissa lämpö säteilee poikkeuksellisesti katosta. Tilassa on 1960–1970 lukujen taitteessa valmistuneelle rakennukselle tyypilliset isot ikkunat, joten aurinko vaikuttaa sisälämpötilaan paljon keväällä ja kesällä.

– Saamme paljon tarpeellista tietoa kiinteistöjen sisäilmaolosuhteista. Oletimme, että kylmällä säällä tila olisi ollut ennemmin liian viileä, mutta 720°-sisäilmavalvonnan kautta saimme käyttäjäpalautetta, että ilma tuntui tunkkaiselta. Tarkempi tarkastelu osoitti, että kovilla pakkasilla sisällä on ollut jopa turhan lämmin. Kokemus tunkkaisuudesta oli helppo yhdistää lämpötilaan, joten teimme tarvittavat säädöt tilanteen korjaamiseksi, Tuomainen kertoo.

Roihuvuoren ala-asteella on käytössä puolestaan käyttäjämäärien mukaan toimiva tarpeenmukainen ilmanvaihto. Siellä seurataan, miten ilmanvaihto vaikuttaa sisäilman laatuun. Lisäksi pienhiukkasten ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) mittaus täydentää rakennusautomaation keräämää dataa.

Käyttäjäpalaute nopeuttaa reagointia olosuhteiden parantamiseksi

Tuomaisen mukaan tilan käyttäjän pitää voida keskittyä omaan työhönsä. Sisäilmaongelmien ja siitä annetun palautteen ratkaiseminen kuuluu kiinteistön hoidon asiantuntijoille.

Kiinteistön käyttäjiltä tullut palaute nopeuttaa tarvittavien säätöjen toteuttamista ja oikea-aikaista puuttumista sisäilman puutteisiin.

– Jos käyttäjät raportoisivat kokemuksistaan ensin oman organisaationsa sisällä, ne todennäköisesti odottaisivat jonkun työpöydällä ennen kuin saisimme tiedon käyttöömme. Käyttäjät työskentelisivät epäoptimaalisissa olosuhteissa päivien sijaan todennäköisesti viikkoja tai jopa kuukausia.

Helsingin kaupungilla uusi valvontajärjestelmä on herättänyt pohtimaan myös, miten järjestelmän tieto ja käyttäjien palaute hyödynnettäisiin mahdollisimman tehokkaasti.

– Saamme paljon tarpeellista tietoa kiinteistöjen sisäilmaolosuhteista. Opittavaa on vielä, miten mahdollisimman moni kiinteistöä huoltava ja hoitava saataisiin hyödyntämään analytiikkaa oman työnsä apuna, Tuomainen toteaa.

Lue lisää, miten 720° toimii 720° ratkaisu