Castellum

Miten päästiin korkeimpaan sisäilmaluokitukseen?

Alansa korkeimman asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi Castellumissa oli tavoitteena saavuttaa myös korkein mahdollinen sisäilmaluokitus kiinteistöissään. Siksi Castellum valitsi 720° Ratkaisun sisäympäristön laadun valvontaan Kalasatamassa sijaitsevaan Rantatie Business Parkiin. 

Tavoitteena erinomainen asiakastyytyväisyys ja korkealaatuinen sisäilma

Kun erinomainen asiakastyytyväisyys ja pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat toiminnan ytimessä, Castellum halusi varmistaa sisäilmavalvonnalla, että Rantatie Business Park Loikan  sisäilmaluokitus yltää parhaaseensa.

720° Sisäilmavalvonta päätettiin ottaa käyttöön urakoitsijan toimittaman taloautomaation rinnalle marraskuun 2017 lopussa, ja valvontaa laajennettiin heti joulukuussa.

“Laadukkaat sisäilmasto-olosuhteet ovat toimistorakennuksen asiakastyytyväisyydessä kaiken A ja O”, Castellumin kiinteistöpäällikkö Lauri Maila kertoo.

Ennakoiva reagointi sisäilmasäätöihin on mahdollista

“Halusimme urakoitsijan toimittaman taloautomaation rinnalle myös 720°:n sisäilman mittausjärjestelmän. Näin varmistamme asiakastyytyväisyyden ja nopean reagoinnin siihen, että sisäilmasäädöt toimivat”, Maila huomauttaa. 

720° Analytiikan avulla kiinteistön lämpötilavaihteluita, hiilidioksiditasoja, materiaalipäästöjä, kosteusolosuhteita ja pienhiukkasmääriä voidaan nyt seurata reaaliaikaisesti ja jopa ennakoivasti. Mikäli puutteita ilmenee, niihin pystytään reagoimaan välittömästi.

Laadukas käyttöliittymä ja selkeät raportit 720° Ratkaisun vahvuuksia

Kun sisäympäristön laadun valvontaa oli tarve laajentaa uusiin tiloihin vuoden 2020 alussa, Castellum päätyi jälleen valitsemaan 720° Ratkaisun. Kiinteistöpäällikkö Lauri Maila kiittelee selkeästä ja laadukkaasta käyttöliittymästä.

Jos vertailen 720° Analytiikan käyttöliittymää muihin markkinoilla toimiviin, niin 720° erottuu siinä edukseen. 720° Analytiikkajärjestelmä on käyttäjäystävällinen, laadukkaasti toteutettu ja raportointi on erinomaista ja selkeää kaikin tavoin.”, kiittelee Lauri Maila. 

Maila on tyytyväinen myös asiakas- ja käyttäjäviestintään; vuokrasuhteet pyritään Castellumilla pitämään pitkäkestoisina, jolloin tilojen korkeaa laatua ylläpitävät ratkaisut ovat hyödyksi. Viestintä on tässäkin suhteessa tärkeässä roolissa, ja muun muassa hyvät raportointityökalut auttavat luottamuksen ja tyytyväisyyden rakentamisessa.

720° Näyttö antaa tilankäyttäjille yleisnäkymän sisäympäristön tilasta

Tabletin avulla kuka tahansa tilankäyttäjä voi perehtyä sisäilman laadun yleisnäkymään ja jättää työskentelyolosuhteisiin liittyvää palautetta. Ajantasaisen viestinnän avulla vältetään sisäilmaan liittyvä epätietoisuus ja kasvatetaan luottamusta tilankäyttäjän ja omistajan välillä.

Kiinteistöjohto ja kiinteistöhuolto saavat puolestaan yksityiskohtaisemman näkymän, josta nähdään tarkalleen, mihin asioihin tarvitsee kiinnittää huomioita ja mihin toimenpiteisiin kannattaisi ryhtyä – näin osataan kohdistaa huoltoja oikeisiin kohteisiin ja voidaan vähentää huoltojen määrää.

Uusi sisäilmavalvonta auttoi nousemaan parhaaseen sisäilmaluokkaan

Sisäilman laatuluokat S1:stä alaspäin kertovat rakennuksen sisäympäristön olosuhteista. S2-luokan olosuhteita pidetään jo hyvinä, mutta S1-luokkaan pääseminen vaatii korkeampaa sisäilman laatua sekä sisälämpötilan ympärivuotista hallintaa. 

Parhaan luokituksen saaneissa rakennuksissa päästään todella puhtaaseen ilmaan, optimoituihin kosteus- ja lämpöolosuhteisiin sekä yksilölliseen sisäympäristön hallintaan. Castellum halusi, että uusi Business Park saavuttaa korkeimman S1-vaatimustason. Lisäksi haluttiin osata reagoida nopeasti ja ennakoivasti mahdollisiin tuleviin sisäilman haasteisiin.

Sisäilman laadulla on valtava merkitys työympäristön hyvinvointiin ja Business Parkin asiakkaiden tyytyväisyyteen. Castellumin mukaan sisäilmavalvonta on lunastanut odotukset, sillä 720° Analytiikan avulla olosuhteet pysyvät jatkuvasti laadukkaina.

Castellum

“Jos vertailen 720° Analytiikan käyttöliittymää muihin markkinoilla toimiviin, niin 720° erottuu siinä edukseen. 720° Analytiikkajärjestelmä on käyttäjäystävällinen, laadukkaasti toteutettu ja raportointi on erinomaista ja selkeää kaikin tavoin.”

Lauri Maila, kiinteistöpäällikkö

Castellum Oy:stä

Castellum on kiinteistösijoitusyhtiö, joka auttaa yrityksiä kehittymään ja ihmisiä kasvamaan. Castellum on toiminnassaan sitoutunut kestävään kasvuun, vastuullisuuteen ja jatkuvaan kehittymiseen. Emoyhtiö Castellum AB on yksi Pohjoismaiden suurimmista kiinteistösijoitusyhtiöistä, jonka kiinteistöjen arvo on noin 9 miljardia euroa. Castellum AB toimii Ruotsin 17:lla kasvualueella sekä Helsingissä ja Kööpenhaminassa.

Lue lisää 720° Ratkaisusta Ota yhteyttä

Request demo