Tieto Oyj – 720°
Tieto Oyj

Tieto Oyj

Työtapojen ja -ympäristön uudistaminen on it-palveluyhtiö Tiedolla tärkeässä roolissa työtyytyväisyyden parantamisessa.

“Henkilöstö on ollut todella tyytyväinen sisäilmavalvontaan. Analytiikan avulla olemme voineet ison kuvan hahmottamisen lisäksi tehdä mikromanageerausta, jolla yksilöllisiä toiveitakin voidaan ottaa huomioon. Vilukissoja olemme siirtäneet toimiston lämpimämpiin osiin. Myös meluun herkemmin reagoivat ovat saaneet uuden työpisteen sivummalta”, Rikkonen sanoo.

Sisäilmaa seurataan analytiikan avulla päivittäin. Mittaustuloksia tarkastellaan myös säännöllisissä tapaamisissa työterveyden ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Henkilöstön oirehtiessa tarkistetaan automaattisesti, löytyisikö syy sisäilmasta. Analytiikka kertoi, että saneerausten jäljiltä uusista materiaaleista haihtuvat orgaaniset yhdisteet eli VOC-päästöt olivat koholla. Ratkaisuksi kokeiltiin huuhtelua, eli kiinteistön ilmamassan vaihtamista öisin useampaan kertaan. Tämä kannatti, sillä VOC-pitoisuudet laskivat merkittävästi.

“On ollut helpottavaa huomata, että sisäilma ei ole ollut yhteydessä sairastumisiin. Pientä säädettävää kuitenkin löytyy aina. Keskustelu kiinteistön omistajan kanssa on helpottunut, kun käytössä on raakaa dataa yksittäisten tuntemusten sijaan, Rikkonen toteaa.

“Kun puheesta aiheutuneet desibelit näytettiin henkilöstölle, he yllättyivät äänenvoimakkuudesta. Samalla käytiin keskustelu siitä, miten kahvipaussille mentäessä ja tultaessa työhön keskittyvät otettaisiin paremmin huomioon”, Tiedon kiinteistöistä vastaava projektipäällikkö Mikko Rikkonen kertoo.

Kun kiinteistönomistajan kanssa on yhteinen ymmärrys sisäilman kehityskohteista, myös yhteinen käsitys muutosten edellyttämästä laajuudesta syntyy helposti.

Kun siirryttiin omista huoneista yhteistiloihin, henkilöstöllä oli oppimista uusissa tiloissa toimimisesta. Aiempaa hälyisämpi ympäristö häiritsi – toisia enemmän, toisia vähemmän. Yleisestä melumittauksesta poiketen 720°-meluanturi erottaa puheäänen muista äänistä, jolloin melun syihin on helppo tarttua. Tiedolla huomattiin, että puheesta johtuneet melupiikit sijoittuivat kahvitaukojen ympärille.

“Kun puheesta aiheutuneet desibelit näytettiin henkilöstölle, he yllättyivät äänenvoimakkuudesta. Samalla käytiin keskustelu siitä, miten kahvipaussille mentäessä ja tultaessa työhön keskittyvät otettaisiin paremmin huomioon”, Tiedon kiinteistöistä vastaava projektipäällikkö Mikko Rikkonen kertoo.

 

Lue lisää, miten 720° toimii 720° ratkaisu