Tieto Oyj

Melutasot laskivat, työtyytyväisyys nousi. Tieto Oyj:n sisäympäristöä valvoo nyt tekoälyyn pohjautuva 720°-järjestelmä, joka mittaa reaaliaikaisesti mm. tilojen desibelitasoja ja puheen osuutta melusta, lämpötilavaihteluja ja materiaalipäästöjä.

Avotilan meluisuus ja lämpötilavaihtelut häiritsivät työntekoa

Avotoimistoille tyypillinen hälyisyys nosti melutason turhan korkeaksi henkilöstön totutellessa uusiin avotiloihin. Myös sisäilman laatuun ja lämpötilavaihteluihin kiinnitettiin huomiota – Tiedolla haluttiin varmistua, ettei rakennuksen hengitysilma saa henkilökuntaa oireilemaan.

IT-palveluyhtiö kaipasi uusia työkaluja sekä sisäilman tarkkailuun että melutason madaltamiseen työtyytyväisyyden ja työympäristön laadun säilyttämiseksi korkeana. 720°-valvontajärjestelmä vastasi Tiedon tarpeisiin erinomaisesti: sisäilmavalvonnan avulla saadaan tietoa sekä melutasosta että muista sisäympäristöön vaikuttavista tekijöistä. Tekoälyä hyödyntävä ratkaisu asennettiin kiinteistön tiloihin, ja kerättyä dataa alettiin hyödyntää työympäristön kehittämisessä.

720°-sisäilmavalvonta kerää monipuolista tietoa työympäristön tilasta

720° tunnistaa reaaliaikaisesti mm. lämpötilavaihtelut, melutason sekä hengitysilmasta löytyvät pienhiukkaset ja materiaalipäästöt. Kerätty tieto on paketoitu helposti luettavaan muotoon, josta selviää kehityskohteet ja mihin toimenpiteisiin olisi suositeltavaa ryhtyä. Faktoihin pohjautuva analytiikka lisää myös yhteisymmärrystä kiinteistön omistajan ja käyttäjien välillä.

Toisin kuin perinteinen melumittaus, 720° Analytiikka ei ilmoita pelkästään melutasoa, vaan se erottaa puheäänen muista äänistä. Sisäilmavalvonta puolestaan havaitsee mm. rakennus- ja sisustusmateriaaleista haihtuvat VOC-yhdisteet, jotka tulisi pitää ilmanvaihdon avulla alhaisella tasolla. Järjestelmän käyttöönoton jälkeen Tiedolla onkin seurattu sisäilman tilaa päivittäin – lisäksi järjestelmän antamat toimenpide-ehdotukset ja raportit läpikäydään säännöllisissä tapaamisissa työterveyden ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa.

Sisäilman laatu parani, melutaso ja materiaalipäästöt laskivat

Terveellisen sisäilman varmistamisen kannalta yksi tärkeimmistä analytiikan antimista Tiedolle oli huomio, että materiaaleista haihtuvat TVOC-yhdisteet olivat koholla saneerauksen jäljiltä. Ratkaisuksi kokeiltiin huuhtelua, eli kiinteistön ilmamassan vaihtamista öisin useampaan kertaan. Toimenpiteen avulla TVOC-pitoisuudet laskivat merkittävästi.

Nykyään henkilöstön oirehtiessa, Tiedolla tarkistetaan automaattisesti 720° Analytiikasta, löytyykö syytä olosuhteista.

Koska myös häiritsevään melutasoon haluttiin puuttua, tutustuttiin Tiedolla järjestelmän tuottamaan dataan. Analytiikka paljasti, että puheen aiheuttamat melupiikit sijoittuivat kahvitaukojen ympärille.

“Kun puheesta aiheutuneet desibelit näytettiin henkilöstölle, kaikki yllättyivät äänenvoimakkuudesta. Tämä johti keskusteluun siitä, miten työhön keskittyvät kollegat otettaisiin paremmin huomioon”, Tiedon kiinteistöistä vastaava projektipäällikkö Mikko Rikkonen kertoo.

Henkilökunnan yksilöllisetkin toiveet on pystytty huomioimaan.

“Vilukissoja olemme siirtäneet toimiston lämpimämpiin osiin, ja meluun herkemmin reagoivat ovat saaneet uuden työpisteen sivummalta”, Rikkonen selventää.

Tilankäyttäjät saavat ajantasaisen tiedon sisäilman yleistilasta, mikä lisää luottamusta ja vähentää huoltopyyntöjä. Kiinteistöjohto näkee yksityiskohtaisemman tiedon, jonka perusteella voidaan päättää, tarvitseeko ryhtyä toimiin vai ei. Ajantasainen valvonta vähentää huoltokäyntien määrää. 

Työtyytyväisyys ja yhteisymmärrys kiinteistönomistajan kanssa lisääntyi

Sisäilmavalvonnan tuottaman tiedon perusteella kiinteistön ilmanvaihdon ja lämpötilojen optimointi on helpompaa, sillä huoltotoimenpiteet voidaan kohdistaa juuri oikeaan paikkaan. Sekä kiinteistöasioista vastaava Rikkonen että koko Tiedon henkilökunta ovat olleet todella tyytyväisiä uuteen sisäilmavalvontaan. Niin melutasoon, sisäilman laatuun kuin lämpötilavaihteluihinkin on löytynyt ratkaisu saman valvontajärjestelmän avulla.


“On ollut helpottavaa huomata, että sisäilma ei ole ollut yhteydessä sairastumisiin. Henkilöstö on ollut todella tyytyväinen sisäilmavalvontaan”, Rikkonen sanoo

Lisäksi järjestelmä on lisännyt yhteisymmärrystä sisäilman kehityskohteista kiinteistönomistajan kanssa.

“Keskustelu kiinteistön omistajan kanssa on helpottunut, kun käytössä on raakaa dataa yksittäisten tuntemusten sijaan”, Rikkonen kertoo.

Tieto Oyj

"Henkilöstö on ollut todella tyytyväinen sisäilmavalvontaan. Keskustelu kiinteistön omistajan kanssa on helpottunut, kun käytössä on raakaa dataa yksittäisten tuntemusten sijaan."

Mikko Rikkonen, kiinteistöistä vastaava projektipäällikkö

Tieto Oyj:stä

Tieto Oyj on johtava pohjoismainen ohjelmisto- ja palveluyritys.Sen asiakkaina on pääosin suuria organisaatioita, jotka tarjoavat palveluita yrityksille, kuluttajille ja kansalaisille. Tiedolla on työntekijöitä n. 15 000 melkein 20 maassa. Tiedon toiminnan keskiössä on kunnioitus jokaista yksilöä kohtaan, avoimuus, hyvä tiimityö, monimuotoisuus sekä tasa-arvoiset mahdollisuudet.

Lue lisää 720° Ratkaisusta Ota yhteyttä

Request demo