Laadukas sisäympäristö nostaa kiinteistöjen arvoa | 720 Degrees

Tamro

Tamrossa hyvän työympäristön takaaminen on tärkeää ja he halusivat nopeuttaa reagointiaikaa sisäympäristöasioissa. 720° Ratkaisun avulla se toteutuu nyt helposti. Järjestelmä on tehnyt sisäympäristöviestinnän vaivattomaksi. Sen vaikutus tilankäyttäjien tyytyväisyyteen on ylittänyt kaikki odotukset. Tamrossa pidetäänkin järjestelmää kannattavana investointina.

Metsä Group

Työhyvinvointiin panostavalle Metsä Groupille tilannekuvan muodostaminen sisäympäristöasioista on tullut vaivattomaksi 720° Ratkaisun avulla. Se on nykyään yhtä olennainen osa rakennuksen toimintaa kuin kiinteistöautomatiikka. 720° tukee kiinteistöstä vastaavien työntekoa sekä tarjoaa läpinäkyvää tietoa tilankäyttäjille.

SEB

Työntekijöiden hyvinvointiin panostettiin SEB:llä jo uusia toimitiloja suunniteltaessa. Tärkeäksi laadunvarmistamisen keinoksi nostettiin olosuhteiden seuraaminen alusta lähtien. Niin tilankäyttäjät kuin muutkin kiinteistön sidosryhmät ovat olleet tyytyväisiä 720° järjestelmän tuloksiin: avoin viestintä ja tilojen käyttäytymisen läpikotainen tunteminen ovat helpottaneet ennakointia ja varmistavat jatkuvasti luottamusta tilojen toimivuuteen.

eQ

Vastuullisena sijoittajana eQ haluaa panostaa kiinteistöjen sisäympäristön valvontaan. 720° Ratkaisun avulla he pystyvät kehittämään ennakointia. Järjestelmä toimii loistavana työkaluna tilankäyttäjien suoran palautteen saamisessa sekä kiinteistön toiminnan ja huollon seurannassa. 720° tukee ja vahvistaa hyvin eQ:n jo olemassa olleita toimintamalleja, ja sen käyttöä laajennetaan jatkuvasti.

Kymsote

Kymsoten tarjoamissa hoivatiloissa sisäympäristön laadulla on erityisen suuri painoarvo. Sisäympäristön laadun analysointi ja siitä viestintä on peruskorjauksen jälkeen hoitunut 720° Ratkaisun avulla. Henkilökunta saa nyt tietoa ja voi antaa helposti palautetta. Sisäympäristön hyväksi tehty työ pääsee esille, ja tilankäyttäjien luottamus on vahvistunut. Kastekilla onkin suunnitelmissa hyödyntää sisäympäristöanalytiikkaa ja viestintää myös tulevissa uudisrakennuksissa 720° avulla.

Tampereen Tilapalvelut

Tampereen Tilapalveluilla haluttiin ottaa käyttöön uusi tapa hallita sisäilmaolosuhteita ja lisätä vuorovaikutusta tilankäyttäjien kanssa. 720° avulla on edistetty avointa ja läpinäkyvää viestintää. Samalla resursseja on pystytty käyttämään tehokkaammin, kun toimenpiteet voidaan kohdistaa paremmin. Järkevä kiinteistönhoito on tuonut viihtyisien työympäristöjen lisäksi energiansäästöä. Ensimmäisen kohteen positiivisten kokemusten jälkeen 720° käyttöä on laajennettu useisiin rakennuksiin.

Väylä

Tilankäyttäjien tyytyväisyys nousi ja palautteen määrä väheni 720° Ratkaisun käyttöönoton jälkeen. Tämän seurauksena sisäympäristöasioiden käsittelyyn käytettävän työajan määrä väheni toimitilojen palveluvastaavalla yli puolella.

Hemsö

Hemsö pitää tärkeänä luotettavuutta, saavutettavuutta ja jatkuvaa kehitystä kaikessa toiminnassaan. Sisäympäristön laadun takaamiseen Hemsö käyttää yhtenä työkaluna 720° Ratkaisua, jonka avulla heillä on sisäympäristöasioissa jatkuva reagointivalmius.

KEVA

Uusien tilamuutosten yhteydessä Keva halusi varmistaa sisäympäristön laadun ja viestiä avoimesti olosuhteista tilankäyttäjille. 720° Ratkaisun avulla tämä sujuu nyt vaivattomasti.

Wihuri Oy Aarnio

Wihuri Oy Aarnion uudessa logistiikkakeskuksessa haluttiin panostaa sisäilmajohtamiseen. 720° tarjoama pysyvä ratkaisu sisäympäristön johtamiseen ja tarkka sisäilma-analytiikka ovat toimineet kiinteistöpäällikölle erinomaisena työvälineenä, lisännyt tilankäyttäjien tyytyväisyyttä sekä helpottanut LEED-sertifikaattiin liittyvissä prosesseissa.

Lindström Invest

Lindström Invest halusi 720°:n sisäilman laadunvalvontajärjestelmän urakoitsijan toimittaman taloautomaation rinnalle. Näin haluttiin varmistaa asiakastyytyväisyys sekä sisäilmasto-olosuhteiden sopimuksenmukaisuus urakoitsijasta riippumattomalla järjestelmällä.

Verohallinto

Verohallinnossa sisäilman analytiikka avattiin henkilöstölle 720°-järjestelmän avulla. Parempi ymmärrys sisäilman laadusta on auttanut puuttumaan ongelmiin. Myös turhat huoltopyynnöt vähenivät.

Newsec – Opus Business Park

Toimistotilojen korkeampi käyttöaste ja tilamuutokset nostivat esiin kysymyksen, miten ilmanvaihto riittää Opus Business Parkissa. Ratkaisuna oli pysyvä sisäilmavalvonta ja mittaustulosten läpinäkyvyys.

Tieto Oyj

Melutasot laskivat, työtyytyväisyys nousi. Tieto Oyj:n sisäympäristöä valvoo nyt tekoälyyn pohjautuva 720°-järjestelmä, joka mittaa reaaliaikaisesti mm. tilojen desibelitasoja ja puheen osuutta melusta, lämpötilavaihteluja ja materiaalipäästöjä.

Helen Oy

Helen oli jo pitkään etsinyt järjestelmää, joka antaisi ajantasaista mittaustietoa sisäympäristön laadusta.

YIT Oyj

YIT:n pääkonttorilla Helsingissä haluttiin varmistaa sisäilman laatu ja ennaltaehkäistä mahdollisia ongelmia. 720°:n reaaliaikainen ja pysyvä sisäilmavalvonta vakuutti rakennusalan edelläkävijän täysin uudenlaisella sisäilmalaadun mittausratkaisulla. 720° Sisäilmavalvonta on otettu käyttöön työntekijöiden turvaksi myös YIT:n Oulun konttorissa.

Request demo